Blockchain-technologie kan overheidssectoren versterken

Onderzoek van Marlen Komorowski, Laurence Claeys en Thomas Van Dam van imec-VUB-SMIT toont aan dat grootboektechnologie of Distributed Ledger Technology (DLT), waarvan blockchain er één is, heel wat overheidssectoren kan transformeren en zelfs versterken.

Trefwoorden: #blockchain, #grootboektechnologie, #overheid, #VUB

Lees verder

research

( Foto: VUB )

ENGINEERINGNET.BE - De publieke sector wordt mede bepaald door regelingen en overeenkomsten, registraties en transacties. Het beheer hiervan gebeurt veelal door de overheidsinstellingen zelf en die functioneren grotendeels nog zoals in de 20ste eeuw.

Het digitale tijdperk biedt evenwel nieuwe systemen, zoals DLT, een overkoepelende term voor systemen die opereren in een omgeving zonder een centrale autoriteit, zoals bijvoorbeeld blockchain.

Thomas Van Dam: “Blockchain is vandaag nog steeds een synoniem voor cryptocurrencies, zoals Bitcoin. Maar ook overheden kunnen hiervan gebruik maken. Blockchain en DLT-netwerken zijn in essentie niet meer dan een register waarin iedere transactie onomkeerbaar wordt opgeslagen.”

De VUB-onderzoekers analyseerden in totaal 21 DLT use-cases in verschillende overheidssectoren afkomstig uit negen verschillende landen. De bevindingen benadrukken dat veel toepassingen van blockchain en DLT al worden gebruikt of getest door verschillende overheden of publieke stakeholders.

Uit de studie blijkt dat de meest uitgewerkte toepassingen te vinden zijn in kadasters, digitale valuta's van centrale banken en oplossingen voor de energiesector. Maar ook gezondheidszorg, de voedselsector, immigratie, de toeristische sector en onze behaalde diploma's zouden binnenkort via blockchain-systemen kunnen worden beheerd.

Marlen Komorowski :"We stelden vast dat blockchain als technologische oplossing in veel verschillende landen, overheidssectoren en domeinen wordt getest of al wordt toegepast: Zelfs meer dan men zou verwachten.“

De onderzoekers geven op basis van hun onderzoek een paar aanbevelingen mee. Komorowski: "Wij zien het als essentieel dat overheden in de ontwikkeling van blockchain-oplossingen een actieve rol op zich nemen, om ervoor te zorgen dat publieke waarden kunnen worden gewaarborgd. Dit houdt in dat het juridisch kader wordt aangepast, het personeel wordt opgeleid en financiering wordt voorzien. Er dient ook een weloverwogen en strategische besluitvormingsaanpak ontwikkeld. “

Deze studie werd uitgevoerd door imec-SMIT-VUB in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)van Nederland. De bevindingen zijn gebaseerd op deskresearch en een enquête onder 140 blockchain- en DLT-experts in Nederland, uitgevoerd van augustus tot en met december 2021.