Rotterdam kan Europa in 2030 van 4,6 Mton waterstof voorzien

De Rotterdamse haven kan, met het cluster van bedrijven dat daar actief is en in samenwerking met exporterende landen, Noordwest-Europa in 2030 voorzien van minstens 4,6 miljoen ton waterstof.

Trefwoorden: #haven, #RepowerEU, #Rotterdam, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Haven van Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Dat is veel meer dan tot op heden verwacht werd. Gebruik van 4,6 miljoen ton waterstof staat gelijk aan 46 miljoen ton CO2-reductie én vergroot de energie-onafhankelijkheid van Europa.

Deze hoeveelheid waterstof is een optelsom, gemaakt door het Havenbedrijf Rotterdam, van concrete projecten en realistische plannen waar bedrijven en exporterende landen nu mee bezig zijn.

Namens zo’n 70 bedrijven en exporterende landen heeft het Havenbedrijf Rotterdam dit aanbod om een vliegende start te maken met de waterstofeconomie gedaan aan Eurocommissaris Frans Timmermans (foto links).

De plannen en projecten zijn een concrete invulling van de aangescherpte Europese ambitie: in het kader van ‘RepowerEU’ is een verviervoudiging van productie en import van waterstof in beeld: van 5,6 Mton naar 20 Mton.

De waterstof is in te zetten voor verduurzaming van de samenleving, met name als transportbrandstof en in de industrie.

“Gebruik van duurzame waterstof draagt substantieel bij aan de Europese doelstellingen om klimaatverandering te beperken en de onafhankelijkheid van Europa op energiegebied te vergroten. Met productie en import van groene waterstof bouwen we aan een duurzame toekomst”, aldus Allard Castelein (foto rechts), CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Twee randvoorwaarden zijn cruciaal om de waterstofeconomie snel op gang te krijgen. De eerste is certificering van waterstof: van buiten Europa geïmporteerde groene waterstof moet hier als groen erkend worden.

De tweede is het dichten van het financiële gat tussen het gebruik van grijze en het gebruik van groene energie en waterstof. Zolang van fossiele grondstoffen gemaakte energie goedkoper is dan duurzame, krijgen productie en gebruik van groene waterstof niet de vaart die nodig is om Europese doelstellingen te halen.

Waterstof is een alternatief voor het gebruik van olie en aardgas als energie en als grondstof. Veel bedrijven zijn bezig met projecten om in Noordwest-Europa met groene stroom waterstof te maken of dat te doen waar meer zon, wind en ruimte is.

Over de hele wereld bereiden landen zich voor op deze nieuwe energiestromen. In bijvoorbeeld Latijns-Amerika of Australië gemaakte waterstof kan efficiënt en op grote schaal naar Rotterdam worden verscheept voor verwerking, en vervolgens naar het achterland getransporteerd worden.