Belgische kunststofsector worden steeds circulairder

Uit een nieuwe studie van Agoria en essenscia PolyMatters blijkt dat er minder kunststofafval is, dat er meer kunststoffen worden gerecycleerd en dat bedrijven ook steeds meer gerecycleerde kunststoffen gebruiken voor de fabricatie van nieuwe producten.

Trefwoorden: #Agoria, #chemie, #circulair, #essenscia Polymatters, #kunststof, #recycleren

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agoria / essenscia PolyMatters )

ENGINEERINGNET.BE - Van al het consumentenafval dat bij Belgische huishoudens wordt opgehaald is 580 kiloton, of amper 1,6% van de totale afvalberg, kunststofafval. Het aandeel van kunststoffen in de totale huishoudelijke afvalberg is dus bijzonder klein.

Bovendien was er in 2020 4% minder kunststofafval in vergelijking met 2018, vooral dankzij een daling bij de kunststofverpakkingen. Mogelijk is dit een gevolg van de coronacrisis of van diverse maatregelen die aanzetten tot consumptievermindering.

Er is niet alleen minder kunststofafval, er werden in 2020 ook 15% meer kunststoffen gerecycleerd dan in 2018. Daardoor is de recyclagegraad van het huishoudelijk kunststofafval in België gestegen van 34 tot 39%. Dat is 5 procentpunt boven het Europese gemiddelde.

Verpakkingen scoren de hoogste recyclagecijfers met een forse toename van de recyclagegraad van 43 tot 53%. Meer dan de helft van alle kunststofverpakkingen wordt dus gerecycleerd. Daarmee staat België op de vijfde plaats in de Europese Unie.

Er wordt niet alleen meer gerecycleerd, er worden ook meer gerecycleerde kunststoffen hergebruikt. Zo is tussen 2018 en 2020 het gebruik van gerecycleerde kunststoffen afkomstig uit huishoudelijk kunststofafval met 22% gegroeid, van 160 naar 190 kiloton. Het aandeel recyclaat in het totale grondstoffenverbruik is daardoor gestegen tot 7,6%.

De weg naar circulaire kunststoffen is dus duidelijk ingezet, maar het werk is nog lang niet af. Het hergebruik van gerecycleerde kunststoffen zit wel in de lift, maar toch scoort België op dat vlak nog onder het Europese gemiddelde.

Een van de redenen is dat ons land sterk gespecialiseerd is in voedselverpakkingen waar het circulair gebruik van gerecycleerde kunststoffen vooralsnog wettelijk sterk gelimiteerd is.

Agoria en essenscia PolyMatters, de sectorfederaties van kunststofverwerkers en polymeerproducenten, schuiven zes prioriteiten naar voor om het circulair gebruik van kunststoffen nog te verbeteren en te versnellen.

  1. Het wegnemen van beleidsbarrières die het gebruik van recyclaat belemmeren,
  2. de selectieve inzameling van kunststofafval verhogen, 
  3. meer inzetten op intelligent ecodesign, 
  4. de samenwerking tussen bedrijven en sectoren doorheen de hele waardeketen bevorderen, 
  5. opschalen van chemische recyclage om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen,
  6. innovatie stimuleren in nieuwe sorteer- en recyclagetechnieken.

Download de studie ‘Circularity of the Belgian plastics industry