Resultaten van 1 jaar testen Balmatt-centrale

Begin 2021 werd de aardwarmte­centrale opnieuw opgestart voor onderzoek naar de impact van aardwarmte­winning op de stabiliteit van de ondergrond. Er zijn met succes 8 testfasen afgerond.

Trefwoorden: #Balmatt, #geothermie, #SCK, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - De centrale is nu uitgerust met een spanningsbeveiliging om de gevolgen van een stroomuitval op te vangen. Omdat het vrijkomen van gas uit het opgepompte water tot drukschommelingen kan leiden, en die drukschommelingen op hun beurt trilling kunnen veroorzaken, is de kans op ontgassing verlaagd door de werkingsdruk te verhogen en de injectiebuis te verlengen.

Nadat werd vastgesteld dat een hoger pompdebiet een verhoogde injectiedruk veroorzaakte en een hogere injectiedruk leidt tot meer en zwaardere trillingen, is de pomp in de productieput vervangen door een type dat lagere debieten kan leveren dan de oorspronkelijke.

Een andere aanpassing was het verfijnen van het seismometernetwerk. Er zijn nu 16 seismometers, gepositioneerd op verschillende locaties en dieptes, gaande van het grondoppervlak dichtbij het centrum van Dessel en in boorputten van 30 tot 2050 meter diep.

De meer gedetailleerde informatie die hierdoor wordt bekomen, moet meer inzicht geven in het seismologisch gedrag van de diepe ondergrond onder Mol en Dessel, de oorzaken van de trillingen en de relatie tussen de activiteiten in de Balmatt-centrale en de trillingen. Dit moet uiteindelijk toelaten om een betere inschatting te maken van het seismisch risico.

De eerste testfasen waren bedoeld om het systeem na 2 jaar stilstand opnieuw operationeel te maken en om de aanpassingen aan de centrale te testen. Deze opstartfasen waren van korte duur, omdat alles naar wens functioneerde.

Daarna testten de onderzoekers verschillende scenario’s, met verschillende productiedebieten en injectiedrukken. Tussen de fasen in konden de onderzoekers ook het effect monitoren van het gecontroleerd stilleggen van de centrale.

De verhoging van de performantie van het seismometernetwerk geeft een duidelijke verfijning van de detectierange. De dataset die het afgelopen jaar werd opgebouwd, laat toe om de bewegingen in de diepe ondergrond nauwkeuriger in kaart te brengen.

Het afgelopen jaar werden geen voelbare trillingen aan de oppervlakte gedetecteerd. De zeer uitgebreide dataset wordt nu voort onderzocht om de diepe ondergrond en de effecten van de aardwarmtecentrale hierop nauwkeurig in beeld te brengen.

De geproduceerde aardwarmte is gebruikt om het warmtenet van VITO en SCK/CEN te voeden. Dit leverde ruim 4.243 MWh aan warmte op, en een besparing van 912 ton CO2-uitstoot. Hiermee werd, afhankelijk van de periode van het jaar, aan 25 tot 100% van de warmtevraag van VITO en SCK/CEN voldaan.