Nieuw project met ammoniak als brandstof voor zwaar transport

Het project AmmoniaDrive, geleid door TU Delft, ontwikkelt een brandstofcel met een hoge temperatuur en een interne verbrandingsmotor die werkt op ammoniak.

Trefwoorden: #ammoniak, #brandstof, #onderzoek, #schip, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - De wereld is dringend op zoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen die zoveel koolstofdioxide produceren en daarmee de wereldwijde klimaatverandering aanjagen.

Een veelbelovend alternatief is ammoniak, dat als brandstof voor grote schepen en zwaar wegtransport zou kunnen worden gebruikt door een combinatie van brandstofcellen en interne verbrandingsmotoren.

Dit innovatieve idee heeft geleid tot een interdisciplinair project waarbij meerdere organisaties betrokken zijn: AmmoniaDrive. Het wordt geleid door TU Delft en heeft onlangs financiering ontvangen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

“De wereld is voor transport en offshore-activiteiten afhankelijk van enorme schepen,” zegt projectleider Rudy Negenborn. “Die zijn zeer vervuilend omdat ze op diesel en andere fossiele brandstoffen varen. Als je al hun uitstoot bij elkaar optelt, is de vervuiling vergelijkbaar met die van een groot land als Duitsland. AmmoniaDrive wil deze vervuilende uitstoot tot nul terugbrengen om een volledig CO2-vrije productie- en consumptieketen te creëren.”

Ammoniak heeft in vergelijking met groene waterstof een relatief grote energiedichtheid, wat betekent dat je veel energie in een veel kleiner volume kunt opslaan. “Dit maakt ammoniak zeer aantrekkelijk als duurzame alternatieve brandstof,” vertelt Peter de Vos, onderzoeker bij TU Delft.

“Wat vernieuwend is aan AmmoniaDrive is het gebruik van ammoniak als brandstof en de combinatie van een brandstofcel met een hoge temperatuur en een interne verbrandingsmotor."

"Het idee is om aan één kant van de brandstofcel ammoniak in te voeren en aan de andere kant elektriciteit en waterstof te produceren. De waterstof wordt gebruikt als promotorbrandstof in de verbrandingsmotor om deze geschikt te maken voor de uitdagende verbrandingseigenschappen van ammoniak.”

AmmoniaDrive is een consortium van zes universiteiten, drie onderzoeksinstituten en twaalf partners uit het bedrijfsleven, dat de komende vijf jaar gaat onderzoeken hoe ammoniak als betaalbare, veilige en energiezuinige brandstof kan worden gebruikt om scheeps- en vrachtwagentransport veel schoner en duurzamer te maken.