TNO: "Europa digitaal steeds afhankelijker van VS en China"

Op vrijwel alle digitale fronten zijn Nederland en Europa te afhankelijk geworden van niet-Europese landen. Er is actie nodig om dit te veranderen, aldus nieuw onderzoek van het Nederlandse TNO.

Trefwoorden: #digitaal, #infrastructuur, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: melpomen -123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Ruim 90% van de Europese data staat op Amerikaanse servers opgeslagen en het merendeel van de digitale infrastructuur is in handen van een beperkt aantal niet-Europese leveranciers.

Om die afhankelijkheid te verkleinen, moet de EU haar invloed vergroten op het design en het gebruik van digitale technologieën en bijbehorende data, zo stelt TNO in een nieuw onderzoek naar de digitale soevereiniteit van Nederland en Europa.

"Beleidsmakers, het bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen bijdragen door op technologisch, zakelijk en beleidsvlak samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van technologieën, die digitale soevereiniteit als ontwerp principe hanteren."

"Digitale technologie maakt ons afhankelijk van Big Tech en ‘hyperscalers’, grootschalige online marktpartijen en platformen die privacy en consumentenbelangen vaak niet voorop hebben staan."  

"Ook maakt een steeds sterkere afhankelijkheid van digitale technologie ons kwetsbaar voor partijen met slechte intenties. Denk aan ransomware-aanvallen en cyberdreigingen."

"Verder zijn mensen voor digitale technologieën in Europa te afhankelijk geworden van landen, waar niet altijd dezelfde waarden en normen worden gehanteerd."

Om in Europa de digitale soevereiniteit te vergroten is er niet een enkele snelle oplossing, aldus TNO. "Er zal door de Europese Commissie en de EU-lidstaten samen en op vele fronten tegelijk moeten worden gewerkt aan diverse oplossingen."

"Qua technologie moet er door de Europese Commissie en de industrie gefocust worden op het stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van technologische innovaties. Bijvoorbeeld 6G, AI en quantumtechnologie. En op de implementatie van gefedereerde cloud-oplossingen en decentrale data-infrastructuren, zoals Gaia-X."

"Dit soort infrastructuren zijn essentieel om datadelen volgens Europese standaarden en regels in te richten. Ook is de ontwikkeling van bijbehorende businessmodellen, waaronder collaboratieve business modellen en business modellen gericht op de eindgebruiker, van belang om de implementatie door marktpartijen te stimuleren."

"Op het beleidsvlak kan er bijgedragen worden door een gunstig innovatieklimaat te scheppen voor de doorontwikkeling van digitaal soevereine oplossingen, die gebaseerd zijn op Europese waarden en normen. Aan de ene kant door open standaarden te stimuleren en deze vervolgens voor te schrijven. Aan de andere kant door zelf te investeren in innovatieprogramma’s."