Nieuw platform om werking kandidaat-geneesmiddelen in kaart te brengen

QurieGen is een nieuwe spin-off van de Nederlandse Radboud Universiteit die farmaceutische bedrijven ondersteunt bij het vroegtijdig identificeren van succesvolle medicijnmoleculen.

Trefwoorden: #geneesmiddel, #molecule, #mRNA, #platform

Lees verder

research

( Foto: cylonphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het platform maakt kwantificering mogelijk van mRNA-moleculen en honderden, mogelijk duizenden, membraan- en intracellulaire (fosfo)proteïnen over meerdere routes met single-cell resolutie.

Deze innovatie vervangt verschillende, onderling niet op elkaar aansluitende, analytische instrumenten die vaak een onvolledig beeld geven van de celrespons op verstoringen door geneesmiddelen.

Kinga Matula, CEO van QurieGen: ‘Veel medicijnen zijn ontworpen om een bepaald doel of eiwit in een signaalroute te blokkeren. Deze lineaire kijk doet de complexiteit van cellulaire netwerken tekort. Er is een ernstig gebrek aan kwantitatief inzicht in het werkingsmechanisme van geneesmiddelenmoleculen.'

'We hebben daarom instrumenten nodig om de volledige complexiteit van signaalnetwerken vast te leggen en te ontwarren, en een kwantitatieve kaart van de dynamiek van cellulaire respons te verkrijgen.'

'Dit helpt te begrijpen hoe kandidaat-geneesmiddelen werken voordat zij aan preklinische en klinische proeven worden onderworpen. Zo zijn onverwachte effecten die leiden tot verminderde werkzaamheid, toxische bijwerkingen of het ontstaan van resistentie, te voorkomen.'

De nieuwe methode van QurieGen kan een grote impact hebben op het medicijnontwikkelingsproces, omdat het inzicht geeft in de respons van patiënten op medicijnen, veelbelovende medicijndoelen identificeert en nieuwe routes opent voor het bestuderen van medicijncombinaties, of het vinden van nieuwe ziektepatronen.

Doel op korte termijn is om samen te werken met farmaceutische research & development om de meest geschikte routes en ziektegebieden te identificeren.

De langetermijndoelstelling van QurieGen is om datagedreven ontdekking van nieuwe cellulaire reactiepatronen en nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken.

Door de cellulaire respons op honderden kankermedicijnen en -stimuli te kwantificeren, komt een grote dataset tot stand die nodig is om algoritmen te trainen die celtype- of patiënt-specifieke reacties op geneesmiddelen en nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen kunnen identificeren.

QurieGen zet nu de eerste stappen in de richting van een algoritme-gestuurde aanpak door het werkingsmechanisme te bestuderen van vier BTK-remmers die worden gebruikt voor de behandeling van B-cel kanker.

Er zijn pilot tests uitgevoerd met Aduro Biotech (Nederland), Janssen Pharmaceutica J&J (België) en Acerta Pharma (onderdeel van AstraZeneca, Nederland).