Industrie en minister lanceren actieplan rond vergroening warmtevraag

De warmtevraag vergroenen van de niet-ETS industrie in Vlaanderen, dat is de minder energie-intensieve industrie zoals de farma-, fijnchemie en voedingssector, is een belangrijke manier om de industriële broeikasgasemissies verder te verlagen.

Trefwoorden: #chemie, #CO2, #essenscia, #farma, #industrie, #VLAIO, #warmte

Lees verder

Nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - Energie-intensieve sectoren zoals de chemie- en staalindustrie, maar ook de energieproductie, krijgen op Europees niveau strenge CO2-reductiedoelstellingen opgelegd in het zogenaamde ETS-systeem (Emission Trading System).

Maar ook de minder energie-intensieve industrie, of niet-ETS-industrie, heeft Europese reductiedoelstellingen die elke lidstaat moet realiseren. Zo streeft de Vlaamse regering tegen 2030 naar een 10% vergroening van de energiedragers binnen de niet-ETS industrie.

De vergroening van de warmtevraag is hierbij een cruciale factor. VLAIO heeft recent een economische studie uitgevoerd om het potentieel in de niet-ETS sectoren in Vlaanderen in kaart te brengen.

Daaruit blijkt dat de energetische emissies door de warmtevraag het grootst zijn in de voedingssector (30%) en in de fijnchemie- en farma-industrie (16%). De studie toont aan dat industriële warmtepompen, al dan niet met restwarmte uit de processen, potentieel hebben om tot 47% van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen te verduurzamen (een besparing van ongeveer 1.100 kiloton CO2).

Uit de studie blijkt verder onder meer dat de meeste beschikbare technologieën om de warmtevraag te vergroenen vandaag nog niet economisch rendabel zijn, maar ook dat er nog veel technische uitdagingen zijn - zeker bij hogere temperaturen.

Vlaams minister Jo Brouns heeft daarom samen met de betrokken sectoren een actieplan opgesteld. VLAIO gaat nu samen met de sectoren aan de slag. Bedrijven kunnen specifieke begeleiding krijgen via het Contract Ondernemerschap. Ook de Ecologiepremie wordt uitgebreid voor investeringen in industriële warmtepompen zodat de niet-ETS sectoren hiervoor een financieel duwtje in de rug krijgen.

Deze kortetermijnmaatregelen zorgen ervoor dat bedrijven nu al kunnen investeren in de verduurzaming van hun warmtevraag, zodat ze niet alleen hun uitstoot maar ook de energiebehoefte en hun energiefactuur kunnen verlagen.

Daarnaast zal Brouns ook verder in overleg gaan met de specifieke sectoren om te onderzoeken wat er nog nodig is om de niet-ETS uitstoot verder te verlagen.