Bouw van de Vlaamse Smart Data Space van start

Vlaanderen investeert in de uitbouw tot een slimme regio, een regio waar door middel van nieuwe en innovatieve technologie maatschappelijke uitdagingen beter aangepakt worden, zoals mobiliteitsdoorstroming, milieu, waterbeheer, ...

Trefwoorden: #analyse, #Cegeka, #data, #imec, #sensor, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: jamesteohart - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse Regering heeft de ambitie om Vlaanderen de Europese koploper te maken op het vlak van slimme regio’s, smart cities en internet of things (IoT).

Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve steden en regio’s te bouwen voor alle gebruikers ervan. Om ambities zoals de modal shift of het klimaatplan te helpen realiseren, is het nodig dat snel evoluerende data op een duurzame en schaalbare manier inzetbaar worden.

De Vlaamse Smart Data Space voorziet de technische bouwstenen om dit mogelijk te maken en sensordata vlot te laten stromen tussen de verschillende stakeholders van het ecosysteem.

Mobiliteit is één van de grote uitdagingen voor de leefbaarheid in onze regio. Eén van de oplossingen is het combineren van verschillende soorten vervoerswijzen. Een vervoersmix van trein, tram bus, (deel)fiets, (deel)auto, … kan helpen om een stap naar een meer leefbare stad te zetten.

Het realiseren van deze zogenaamde Modal Shift, kan enkel indien alle betrokken partijen over de relevante data kunnen beschikken. De Vlaamse Smart Data Space bouwstenen en standaarden zijn een hefboom om deze ambities te helpen realiseren in samenwerking met het mobiliteitslandschap van publieke en private organisaties.

De bouw van de Vlaamse Smart Data Space is intussen van start. Tegen het einde van dit jaar moet een eerste voorbeeldreferentie klaar zijn. Digitaal Vlaanderen realiseert dit platform samen met imec en ICT-partner DXC-Cegeka. Klik hier voor meer informatie.