TNO en imec gaan samenwerken op gebied van fotonica

Beiden hebben een intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan geïntegreerde fotonica. Ze werken elk al geruime tijd aan fotonica-innovaties, maar willen nu de ontwikkeling van de fotonica-industrie in Nederland, België en Europa versnellen.

Trefwoorden: #fotonica, #Holst Centre, #imec, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: Holst Centre )

ENGINEERINGNET.BE - De samenwerking gaat in 2023 van start binnen Holst Centre, het onderzoeks- en innovatiecentrum op de High Tech Campus in Eindhoven, waarin imec en TNO al sinds 2005 samenwerken.

Geïntegreerde fotonica wordt een van de nieuwe pijlers in de strategie van Holst Centre. Samen met partners uit het PhotonDelta-ecosysteem (zoals de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Photonics Integration Technology Center en andere organisaties) wil het de ontwikkeling van de Europese industrie rond geïntegreerde fotonica versnellen.

Hiermee slaat het een brug tussen universiteiten en de industrie en implementeert het de technologie van geïntegreerde fotonica in alledaagse toepassingen.

Door de expertise van imec en TNO te combineren, kunnen alle aspecten, nodig in het ontwikkel- en productieproces (ontwerp, prototyping, testen en fabricage) aangeboden worden.

Op de foto: Luc Van den Hove (CEO imec) en Tjark Tjin-A-Tsoi (CEO en voorzitter van de raad van bestuur van TNO)