Elia stelt concept eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld voor

Dit eiland gaat fungeren als schakelpunt tussen offshore windparken van de tweede offshore wind zone en het hoogspanningsnet aan land én als eerste bouwsteen van een Europees elektriciteitsnet.

Trefwoorden: #eiland, #Elia, #energie, #windenergie, #windmolen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Het marien ruimtelijk plan (2020-2026) voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe windproductiezone in de Belgische Noordzee: de zogenaamde Prinses Elisabethzone.

Volgens de Belgische Elektriciteitswet is Elia verantwoordelijk om hiervoor de nodige uitbreidingen aan het transmissienet te realiseren op basis van een concept dat door de bevoegde ministers moet goedgekeurd worden. Het conceptplan van het eerste energie-eiland is nu klaar en de aanbestedingsprocedure is in voorbereiding.

Het energie-eiland combineert gelijkstroom (HVDC) en wisselstroom (HVAC). De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland bundelt de exportkabels van de windparken uit de Prinses Elisabeth zone en wordt een hub voor toekomstige interconnectoren met Groot-Brittannië (Nautilus) en/of Denemarken (TritonLink).

Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben en dus efficiënter zijn. Ze zorgen voor stroomuitwisseling tussen landen en zijn verbonden met offshore windparken in de Noordzee die België van grote volumes hernieuwbare energie voorziet.

Het energie-eiland komt op circa 45 kilometer voor de kust en is boven de waterlijn zo'n 5 hectare groot. Het kunstmatige eiland ligt in de Prinses Elisabeth windzone en wordt opgebouwd uit betonnen caissons, opgevuld met zand.

Op het eiland komt voornamelijk transmissie-infrastructuur voor de aansluiting van de nieuwe windparken (maximaal 3,5 GW) en voor de verbindingen met toekomstige interconnectoren. Er is ook een kleine haven voorzien voor de onderhoudsploegen en een helideck.

Om alle toekomstige offshore installaties te verbinden met het Belgische hoogspanningsnet komen rond het eiland 300 km aan wisselstroomkabels en 60 km aan gelijkstroomkabels. Er is ongeveer 100 miljoen euro subsidie voor beschikbaar.

De aanbestedingsprocedure voor het eiland is lopende, net als de uitwerking van de milieueffectrapportage, de voorbereiding van de vergunningsprocedure en de aanvraag voor een domeinconcessie.

De bouw start in 2024 en is medio 2026 afgerond. Dan start de bouw van de elektrische infrastructuur op het energie-eiland. De ontwikkeling van de toekomstige windparken wordt georganiseerd door de overheid via tenders.

De aansluiting van de windparken op het Elia-net hangt samen met de ingebruikname van de netversterkingsprojecten op land: de projecten Ventilus en Boucle du Hainaut. Elia streeft naar volledige aansluitingscapaciteit tegen 2030.