Waterstofverbrandingsmotor maakt zwaar materieel sneller CO2-neutraal

De waterstofverbrandingsmotor maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot van zwaar materieel te reduceren en te voldoen aan de eisen voor schadelijke emissies, ook voor de maritieme sector.

Trefwoorden: #motor, #TNO, #verbranding, #waterstof

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De transportsector zorgt in Europa voor een kwart van de totale CO2-emissies. Daarvan is ruim 13,5% afkomstig van goederenvervoer over water. De sector moet dan ook voor 2050 haar CO2-uitstoot halveren ten opzichte van 2008.

Een snelle overstap naar duurzame alternatieven wordt echter bemoeilijkt door de lange levensduur van scheepsmotoren, aldus Erik Doosje, Senior Scientist bij TNO.

“Die motoren gaan zo 20 tot 30 jaar mee. Ook in het wegtransport, de energiesector en de bouw heb je te maken met zwaar materieel, dat lang meegaat en minder geschikt is voor elektrificatie.”

Voor deze toepassingen werkt TNO aan een alternatief: de waterstofverbrandingsmotor. Xander Seykens, Senior Research Scientist bij TNO: “Het rendement van een verbrandingsmotor met diesel of waterstof als brandstof ontloopt elkaar weinig. Met groene waterstof uit hernieuwbare bronnen is er geen CO2-emissie.”

In tegenstelling tot veel andere duurzame alternatieven, maakt deze innovatie gebruik van betrouwbare, bewezen technologie en een bestaande waardeketen, wat voor snellere acceptatie kan zorgen.

De motoren zijn schoon, recyclebaar en relatief goedkoop te produceren, zeker in vergelijking met een batterij of brandstofcel. Productie is niet afhankelijk van schaarse grondstoffen die van ver moeten komen.

Het grootste voordeel van deze technologie is dat ook bestaande motoren zijn aan te passen, om deels nog op diesel of volledig op waterstof te lopen. Dit geeft zekerheid als de infrastructuur of beschikbaarheid van waterstof nog niet optimaal is.

DAF ontwikkelde met TNO een eerste truck met waterstofverbrandingsmotor. Het prototype wordt in de praktijk getest op betrouwbaarheid en veiligheid.

Voor een brede toepassing van waterstof in verbrandingsmotoren zijn er nog de nodige uitdagingen, zoals het opschalen van de productie van groene waterstof. Daarom werkt TNO aan electrolysers met een groter vermogen, een langere levensduur en lagere kosten. Ook innoveert TNO op het gebied van opslag, transport en gebruik van waterstof.

Seykens: “Cruciaal is verder om regelgeving te introduceren die de implementatie van waterstofmotoren mogelijk maakt.”

De waterstofverbrandingsmotor is onderscheiden met de Truck Innovation Award 2022 en won de tweede prijs voor de prestigieuze Innovation Award van EARTO.