Innovatief warmtenet zal CO2-uitstoot voor verwarming tot 100% verlagen

WVI, Fluvius en Noven koppelden de restwarmte afkomstig uit chipsoven van PepsiCo en de nieuwe woonwijk Suikerpark. Vanaf 2023 zullen alle bewoners er hun woning of appartement met deze restwarmte verwarmen.

Trefwoorden: #CO2, #Fluvius, #uitstoot, #warmtenet

Lees verder

Techniek

( Foto: Fluvius )

ENGINEERINGNET.BE - Warmtenetten met industriële restwarmte zijn een deel van de oplossing in de energietransitie, maar de uitrol vraagt technische knowhow en financiële daadkracht van haar partners.

Zo realiseerden projectontwikkelaar ION en Fluvius in een eerste fase het residentieel warmtenet voor de woonwijk, waarna WVI en Fluvius de ‘missing link’ naar de chipsfabriek van PepsiCo voorzien. Noven neemt in het Veurnse project de rol op van warmteproducent en -leverancier voor het warmtenet.

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces. ​ Zonder aansluiting op een warmtenet verdwijnt deze warmte in de atmosfeer. In Suikerpark Veurne wordt de restwarmte gekoppeld aan een warmtenet voor de woonwijk.

Het grootste deel van de tijd wordt gewerkt met een relatief lage temperatuur van zo’n 55 °C. Nieuwbouwwoningen zijn goed geïsoleerd, waardoor verwarming op lagere temperatuur mogelijk is.

Dat is veel efficiënter en zorgt voor een grote energiewinst. Zo wordt het warmtenet in Veurne het allereerste in België dat 100% draait op restwarmte uit de voedingsindustrie.

Een warmtenet met restwarmte is dus een collectief alternatief voor aardgas: een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt warmte van de ene plaats (in dit geval industrie) naar een andere (woning). Dit energiesysteem kan je opdelen in een warmtebron, distributie en aflevering.