100 miljoen euro voor warmtepompen of andere groene energie

De Vlaamse Regering lanceert een impulsprogramma om ondernemingen te ondersteunen die de omslag naar duurzame verwarming en koeling willen verwezenlijken.

Trefwoorden: #CO2, #groene energie, #warmtepomp

Lees verder

Nieuws

( Foto: lassedesignen - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe GREEN-investeringssteun richt zich op ondernemingen die overstappen van fossiele brandstoffen naar warmtepompen of andere groene energie. Ook bedrijven die energie-efficiënte maatregelen nemen om hun totaalverbruik te verminderen, komen daarbij in aanmerking.

Een studie van Technopolis Group en VITO toonde het belang aan van verduurzaming van energie voor verwarming. De studie stelt diverse technologieën voor die traditionele verwarming op een doelmatige wijze kunnen vervangen, zoals warmtepompen die gebruik maken van restwarmte.

Minister Jo Brouns heeft samen met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en de overheid een impulsprogramma opgesteld in een stuurgroep dat de aanbevelingen van die studie realiseert. 

Zo voorziet de Vlaamse Regering extra financiële steun aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen uitvoeren.

Verder wordt er begeleiding en sensibilisering opgestart door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Dit gaat van een gerichte communicatiecampagne tot onafhankelijke adviseurs die sectoren op maat begeleiden. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor warmtepompen in de voedingssector.

VLAIO zal nu een nieuwe ‘GREEN’ oproep lanceren. Deze steun richt zich enerzijds naar ondernemingen die energie-efficiënte maatregelen nemen om hun totale energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan het productieproces.

Anderzijds komen ook bedrijven in aanmerking die de transitie maken van fossiele brandstoffen naar elektra, warmtepompen of duurzame waterstof.

VLAIO gaat dus gericht op pad naar ondernemingen en sectoren om duurzame investeringen te stimuleren en de omslag weg van fossiel te maken. Zo kunnen warmtepompen op basis van restwarmte interessant zijn voor de voedingssector die veel heet water nodig heeft, maar de uitdagingen zijn dan weer anders in de maakindustrie.

Deze duurzame investeringen zijn niet enkel goed voor het klimaat, maar helpen ondernemingen ook om minder afhankelijk te worden van dure brandstof.

Zowel kmo’s als grotere ondernemingen kunnen bij VLAIO een dossier indienen voor investeringen vanaf 50.000 euro. Zo kunnen ook kleinere ondernemingen en kleinere projecten steun ontvangen van de Vlaamse Regering, naast de reeds bestaande Strategische Ecologiesteun (STRES) en ecologiepremie+ (EP+).