Meeste stikstofdepositie uit de luchtvaart komt van grote hoogte

De Nederlandse TU Delft heeft met behulp van een atmosferisch model berekend dat de luchtvaart in 2019 verantwoordelijk was voor iets minder dan 1,2% van de wereldwijde stikstofneerslag.

Trefwoorden: #stikstof, #TU Delft, #vliegtuig

Lees verder

research

( Foto: welcomia - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Wel is de impact van de luchtvaart tussen 2005 en 2019 met maar liefst 72% gegroeid. De onderzoekers berekenden ook dat gemiddeld 92% van de door luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie het gevolg is van emissies op grote hoogte, vooral tijdens kruisvlucht.

Dit onderzoek laat zien dat voor een volledige aanpak van de stikstofdepositie door de luchtvaart wereldwijd een mondiale aanpak nodig is, die rekening houdt met het grensoverschrijdende karakter van de effecten, vergelijkbaar met andere atmosferische effecten van de luchtvaart zoals luchtverontreiniging en klimaat.

Een deel van de stikstofdeposities op land wordt veroorzaakt door de luchtvaart. Onderzoeksleider dr. Irene Dedoussi: “Om dit schadelijke milieueffect te verminderen, bijvoorbeeld om kwetsbare natuurgebieden te beschermen, moeten we weten waar de emissies van de luchtvaart plaatsvinden, hoe ze zich verspreiden en chemisch reageren, waar de vervuilende stoffen vervolgens op de grond terechtkomen en in welke vorm."

De stikstofdeposities slaan over een breed verspreid gebied neer. Grote hoeveelheden stikstof komen terecht in gebieden met veel luchtvaartactiviteit, zoals de kustgebieden van de VS, Europa en Oost-Azië.

Maar er daalt ook veel stikstof neer in gebieden ver van waar de emissie plaatsvond, in gebieden die in de dominante windrichting liggen en in gebieden met veel zware regenval.   
   
In 2019 was de luchtvaart gemiddeld verantwoordelijk voor minder dan 1,0% van de totale stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Meer onderzoek is echter nodig, omdat de schaalgrootte van het wereldwijde model dat de onderzoekers gebruikten te globaal is om in te zoomen op de specifieke ruimtelijke kenmerken van deze gebieden.
   
Rekening houdend met de lange levensduur van de huidige vliegtuigen en een verwachte groei van de luchtvaart in de komende decennia, zal het aandeel van de luchtvaart bij stikstofdepositie verder toenemen. De onderzoekers verwachten dat het gebruik van duurzame brandstoffen hierin geen significante verandering zal brengen.