Werkzaamheden Warmtenetwerk Antwerpen Noord opgestart

De werken voor dit grootschalige warmtenet gingen van start in het najaar en vandaag werd op symbolische wijze de eerste buis gelegd. Vanaf 2024 zal Boortmalt mout kunnen produceren met de warmte van Warmtenetwerk Antwerpen Noord.

Trefwoorden: #Boortmalt, #CO2, #Fluvius, #Indaver, #netwerk, #recuperatie, #warmtenet

Lees verder

Nieuws

( Foto: Indaver )

ENGINEERINGNET.BE - ‘Restwarmte’ is warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces.  Een warmtenet met restwarmte is een alternatief voor een verwarming op fossiele brandstof. Het bestaat uit een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen die warm water van de ene plaats (de industrie) naar een andere (industrie en woningen) brengen voor diverse warmtetoepassingen.

Bij Warmtenetwerk Antwerpen Noord gaat het om restwarmte van de draaitrommelovens van Indaver waar industrieel afval thermisch verwerkt wordt. Dit netwerk bedient in een eerste fase industriële afnemer Boortmalt, die zich op lange termijn engageerde en de warmte in haar bedrijfsproces zal gebruiken.

In een tweede fase koppelt Fluvius hier een residentieel netwerk aan, waardoor ook scholen, openbare gebouwen en 3.200 gezinnen van twee wijken in het noorden van Antwerpen hun warmtevoorziening kunnen verduurzamen.  In totaliteit zal het netwerk een capaciteit hebben van ca. 150 Gwh/jaar.

Het warmtenet wordt uitgevoerd in een gesloten kringloop. De warmte wordt op een temperatuur van ongeveer 105°C van Indaver naar Boortmalt gebracht, zo’n 10 km verderop in de haven. Boortmalt gebruikt deze warmte in het moutproces. Het afgekoelde water (65°C) vloeit via een tweede pijpleiding terug om hergebruikt te worden.

Bijzonder aan dit netwerk is dat het een ‘open access’ netwerk wordt. Elk bedrijf in de haven dat warmte produceert en/of wil afnemen kan met andere woorden ook in een latere fase nog toetreden. Het leidingennetwerk loopt onder meer langs de terreinen van het zogenaamde ‘Next Gen District’.