Innoviris investeert 4,75 miljoen euro om energie koolstofvrij te maken

Aan de 7 ​projecten, die binnen het programma Joint R&D geselecteerd werden, zullen 14 partners hun ​technologie inzetten ten dienste van duurzame ontwikkeling in diverse sectoren als logistiek, bouw, software en productie.

Trefwoorden: #emissie, #energie, #Innoviris, #koolstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Innoviris )

ENGINEERINGNET.BE - Brussel is één van de 100 Europese steden die deelnemen aan de missie "slimme en koolstofneutrale steden" van Horizon Europe, met als streefdoel 47% vermindering van zijn broeikasgasemissies in 2030 (ten opzichte van 2005). ​

In lijn met de ambities van de Europese Green Deal stimuleert en financiert Innoviris actief onderzoek en innovatieprojecten die duurzame oplossingen beogen binnen het kader van Shifting Economy.

Het jaarlijkse Joint R&D programma heeft als doel samenwerkingsprojecten aan te moedigen en te ondersteunen die Brusselse wetenschappelijke expertise en de creativiteit van ondernemingen in het Hoofdstedelijk Gewest bundelen.

De voordelen voor bedrijven zijn: een versnelde kennisverwerving en de integratie van de meest vooruitstrevende technologische ontwikkelingen om competitieve producten en diensten te ontwikkelen. Anderzijds wordt het onderzoekswerk van academische onderzoekers effectief toegepast en gevalideerd in concrete oplossingen.

De 7 geselecteerde projecten, waarbij in totaal 14 partners betrokken zijn, bestrijken verschillende sectoren: logistiek, bouw, software en productie. Ze stellen allemaal technologie in dienst van duurzame ontwikkeling.

De teams zullen werken aan koolstofneutrale leveringen, het hergebruik van autoaccu's, het gebruik van groene waterstof en het potentieel voor de ontwikkeling van windenergie in Brussel.

Een kort overzicht van de projecten:

 1. ECOPIPE
  Optimalisering van het energieverbruik in pijplijnarchitecturen.
  Partners:  VUB / SOFT, Zensor
   
 2. PERCHE
  Kwantificering van de prestaties van oplossingen voor de renovatie van historische gebouwen in het Brusselse Gewest.
  Partners: BuildWise, Cabay Menuiserie, SOCIETE DE MENUISERIE DECORATIVE- S.M.D.
   
 3. REASSURE
  Evaluatie en optimalisering van de betrouwbaarheid van duurzame energiesystemen volgens de context
  Partners: VUB / MOBI, Sirris, DeltaQ, ReVolta
   
 4. H2-HeatNet
  Een planningsinstrument voor de integratie van op waterstof gebaseerde energiesystemen in stadsverwarmingsnetwerken
  Partners : ULB / ATM, ULB / IGEAT, VUB FLOW BRITE, Sibelga
   
 5. WEB
  Windenergie Brussel. Gecombineerde windsimulatie en levenscyclusanalyse voor de ontwikkeling van zeer efficiënte door wind aangedreven hernieuwbare energiewijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Partners: UCL/ LAB, BuildWind
   
 6. EIFEL
  Emissievrije pakketleveringen
  Partners: VUB / MOBI, Bpost
   
 7. CLEVER
  Combinatie van 2nd Life energieopslag en elektrische voertuigen voor duurzame ondersteuning van het energiesysteem
  Partners: VUB / MOBI, Octave