Ontwikkeling gestandaardiseerde en kosteneffectieve agrivoltaïsche energie

Het SYMBIOSYST-project, met onder meer EnergyVille, KU Leuven en imec, is gericht op de verdere optimalisatie van zonne-energie uit fotovoltaïsche panelen, die zijn te combineren met gewasteelt.

Trefwoorden: #agricultuur, #energie, #photovoltaïsch, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: EF Solare Italia - Greenhouse and Agri-PV Prototype in Scalea (Italië) )

ENGINEERINGNET.BE - Doel is de ontwikkeling van gestandaardiseerde en kosteneffectieve PV-modules, montagestructuren en exploitatie- en onderhoudspraktijken voor verschillende gewassen in diverse klimaten en landschappen.

Het project demonstreert producten en diensten door een netwerk van agri-PV-installaties op te zetten en te activeren. Hier worden innovatieve oplossingen bewezen met veldproeven in vier landbouwscenario's die verschillen qua locatie, klimaat, omvang en soort gewas.

Het SYMBIOSYST-consortium bestaat uit partners uit de hele waardeketen met ervaring in landbouw, precisielandbouw, technologie, sociale aanvaarding en participatieve methode, PV-modules en -systemen en geïntegreerde PV-toepassingen, zoals BIPV en agri-PV.

EnergyVille/KU Leuven ontwikkelt voor het SYMBIOSYST-project predictieve modellen die de groei van planten en vruchten van fruitgewassen in kaart brengen. Deze fungeren als digital twins van gewassen in de agri-PV-productiesites, om de effecten van gewijzigde microklimaten op opbrengst en kwaliteit te voorspellen.

De data verzameld op Europese demonstratielocaties voedt modellen in de agri-PV simulatietool. Op basis hiervan worden PV-installaties geoptimaliseerd voor specifieke locaties en gewassen.

Wat betreft elektriciteitsproductie en -verbruik verzamelt EnergyVille/KU Leuven data van de demo-sites en integreert deze in een bestaande simulatieomgeving. Dit om potentiële gebruikssituaties te modelleren, rekening houdend met de staat van het lokale elektriciteitsnet, de integratie van micronetten, nieuwe elektrische apparaten en opslagmiddelen.

De resultaten van het model worden gebruikt om economische voordelen te bepalen en de levenscyclusanalyse te ondersteunen.

In SYMBIOSYST draag de andere EnergyVille-partner, imec, bij tot de ontwikkeling van op maat gemaakte PV-modules voor agri-PV-toepassingen. De ontwerpen van deze modules worden gefabriceerd, gekarakteriseerd en getest op betrouwbaarheid. Ook worden nieuwe materialen onderzocht, zoals lichtverstrooiende inkapselingen, spectrumverschuivende lagen en low-e coatings.

Ook draagt imec bij aan de optische modellering en het lichtbeheer van agri-PV systemen door de ontwikkeling van een computationeel efficiënte methode voor het uitvoeren van 3D spectraal opgeloste ray tracing.

Het consortium wordt gecoördineerd door Eurac Research (Italië). Andere partners zijn onder meer TU Delft, Aleo Solar, ETA Florence - Renewable Energies, Universitat Politecnica de Catalunya, Lucisun, 3E en Belgisch Laboratorium Van Elektriciteitsindustrie.