North-C Circular zal bijdragen tot een klimaatneutrale North Sea Port

Alle havenbedrijven in North Sea Port dienen tegen 2050 een klimaatneutrale haven te realiseren, via CO2-uitstoot vermindering en door de circulaire economie verder te ontwikkelen. In Gent wordt daartoe bedrijventerrein North-C Circular ontwikkeld.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #brownfield, #circulair, #North Sea Port

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - De ontwikkeling van het bedrijventerrein North-C Circular is een samenwerking tussen North Sea Port en ArcelorMittal Belgium.

Samen ontwikkelen ze op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen in Gent een industrieterrein. Het terrein ligt tussen het Rodenhuizedok, de havenringweg R4, en de site van ArcelorMittal Belgium. Het maakt deel uit van het afgebakende havengebied dat is bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De bedoeling is om dit 150 hectare grote terrein bouwrijp te maken, in te richten met basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen, te ontsluiten via de weg, het spoor en het water, en in te vullen met bedrijven die zich richten op circulaire activiteiten. Voor het volledige terrein is een brownfieldconvenant in de maak tussen North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en de Vlaamse overheid.

In het voorjaar van 2023 zal er een informatie- en inspraakmoment voor omwonenden en bedrijven plaatsvinden. Naar verwachting zal het definitief brownfieldconvenant er tegen zomer 2023 zijn, na goedkeuring door alle betrokken partijen.

Hierna kan in 2023 en 2024 de voorbereiding van de projectuitvoering gebeuren (studies, opmaak Masterplan, Milieueffectenrapport, omgevingsvergunning). Momenteel is voorzien om eind 2024 de eerste spade in de grond te steken. De inrichting van het terrein zal een tiental jaar in beslag nemen.