Vlaanderen als pionier in datadeling en valorisatie?

Het nieuwe Vlaamse datanutsbedrijf kadert binnen het relanceplan Vlaamse veerkracht en de centrale doelstelling luidt om ervoor te zorgen dat data meer worden gedeeld en gevaloriseerd. Het wil zich ontpoppen als dé katalysator voor data-uitwisseling.

Trefwoorden: #column, #data, #valoristatie, #VOKA

Lees verder

Columns

( Foto: VOKA )

ENGINEERINGNET.BE - Het datanutsbedrijf zal voor elke burger een persoonlijke datakluis creëren waarin aspecten zoals veiligheid, controle en privacy worden gewaarborgd.

De burger kan zo zelf bepalen welke data worden gedeeld, maar ook aan wie en in welke omstandigheden of over welke tijdspanne. Dit zou het vertrouwen van de burger in data moeten herstellen.

Naast deze focus op persoonlijke data, zal het datanutsbedrijf innovatieve platformen en (sectorale) ecosystemen voor datadeling opzetten waarin data beter vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar worden. Dit alles moet leiden tot meer datauitwisseling tussen burgers, bedrijven en overheden.

Het datanutsbedrijf zal onder andere gebruikmaken van de SOLID technologie om dit te realiseren. Deze technologie werd bedacht door Sir Tim Berners-Lee (de grondlegger van het wereldwijde web) en wordt binnen Vlaanderen door partijen zoals imec, KULeuven, VUB en UGent verder uitgewerkt.

De Vlaamse overheid kijkt ook naar private partners om hier mee hun schouders onder te zetten. Zo werden gesprekken opgestart met onder meer Philips en Microsoft. Als het datanutsbedrijf effectief uitgroeit tot neutrale verkeerswisselaar voor data-uitwisseling, dan zal de impact substantieel zijn.

Het zal een extra trigger betekenen richting de digitale transformatie van Vlaanderen en het kan een boost zetten op het lokale datatech ecosysteem. Het zal ook leiden tot meer kwalitatieve overheidsdata en de interactie van de overheid richting zowel burgers als bedrijven verbeteren.

De Vlaamse overheid is met haar plannen een ware pionier binnen Europa. Er zullen nog verschillende uitdagingen moeten worden aangepakt. De belangrijkste is er eentje van samenwerking en afstemming.

Zo is de SOLID technologie nog niet volledig matuur. Het aantal bedrijven dat in Vlaanderen gebruikmaakt van de technologie is nog relatief beperkt. Samenwerking is nodig om ervoor te zorgen dat de adoptiesnelheid van de technologie verhoogt.

Samenwerking is ook relevant om te bekijken voor welke sectoren of toepassingsdomeinen er effectief nood is aan B2B data-ecosystemen. Ook het bepalen van de terugverdienmodellen binnen deze dataplatformen vergt nauw overleg en samenwerking.

Afstemming is sowieso vereist met het federale beleidsniveau en Europese instanties. Bijvoorbeeld met de federale digitale portefeuille of het Health Data Agency die beide een overlappende insteek hebben.

Op Europees niveau gaat het over de Europese Data Spaces en het GAIA-X initiatief. Het datanutsbedrijf is al betrokken bij deze initiatieven, maar de ervaring leert ons dat samenwerkingen over verschillende beleidsniveaus niet altijd van een leien dakje lopen.

Ten slotte zal de burger voldoende warm moet worden gemaakt om effectief zijn of haar data te bekijken en hierover te beslissen.

www.voka.be