Technieker gaat virtueel ter plaatse

Colruyt Group Technics lanceerde begin november 360° videobeelden van de 250 Colruyt Laagste Prijzen winkels. Technici van de maintenancedienst gebruiken als eersten die video’s om aan efficiëntie te winnen bij het onderhoud.

Trefwoorden: #BIM, #Colruyt, #technieker

Lees verder

Partner Info

( Foto: Colruyt )

ENGINEERINGNET.BE -"Na twee maanden blijkt dat die beelden onze onderhoudstechnici en werkvoorbereiders al heel wat verplaatsingen uitspaarden, samen goed voor zo’n 14.000 euro. De video’s hebben ook al regelmatig op een andere manier medewerkers geholpen”, zegt Mathias Steels, verantwoordelijk voor het in-house ontwerp- en tekenbureau bij Colruyt Group Technics.

Anderzijds: “Nog niet alle assets zijn reeds in beeld gebracht.” De parkingomgeving, bijvoorbeeld. Sommige gebruikers wilden ook recentere beelden. Het gaat dan wel om een stevig pilootproject, toch is het nog steeds een ‘test’ die na zes maanden, in april, grondig zal worden geëvalueerd.

Daarna volgen antwoorden op vragen als “Houden we het op dit niveau? Betrekken we ook andere diensten dan de technici? Breiden we het uit naar andere winkelformules? Hoe vaak vernieuwen we de beelden? Zetten we drones of andere automatisaties in?”

Werkvoorbereiding
Colruyt Group telt enkele honderden fysieke winkels. Jaarlijks heeft Technics een vijftigtal grotere bouwprojecten in de steigers. De maintenance van de Colruyt Group winkels bouwt onder andere op regiotechniekers die voor een 20 tot 40 winkels het eerste aanspreekpunt zijn. Zij kunnen eventueel een beroep doen op medewerkers van verder weg. “Het gaat er om het werk van een hele afdeling te vereenvoudigen.

De 360° videobeelden kunnen helpen om te bepalen welke materialen of onderdelen de technicus zal nodig hebben voor de job. Dat kan al gauw een trip uitsparen en maakt de werkvoorbereiding een pak efficiënter. Tijd gespaard, minder CO2-uitstoot …” Het ontwerpbureau buigt zich met 45 mensen (vijftien ontwerpers, een twintigtal tekenaars en tien ‘conceptualisten’) over de gebouwschil.

Samen met de andere diensten van directie Technics leveren ze ook de materialen, documenten en verwante tools die toegankelijk zijn via SharePoint. Technici vinden er een portaal waar ze plannen en beelden kunnen oproepen van de assets.

Naast de basisinformatie, zoals het adres, de lopende bouwprojecten, gebouwen en constructies (met inplantingsplan, transportplan, elektriciteitsschema’s, veiligheidskeuringen …) en vergunningen, zijn er ook luchtfoto’s te vinden van de sites, de parkings, het dak. Nu zijn daar dus ook 360° video’s bij gekomen “opdat onze technici hun werkvoorbereiding optimaal zouden kunnen doen.”

Drie medewerkers wandelden ’s ochtends vroeg door de winkelruimtes met op een winkelkar twee camera’s op statief. Eén camera hoog en één laag. (© Colruyt Group)

Visualisatietechnieken
Het project, een idee van het team Visua-lisatietechnieken uit de dienst Concept, is er eerst uitgetest en dan pas opgeschaald. Ze wandelden met een winkelkar met daarop twee camera’s op statief (één camera hoog en één laag) door de winkelruimtes. Dat gebeurde meestal vooraleer de winkeldeuren openden. In kleinere technische ruimtes hielden ze de camera in de hand.

De beelden zijn nabehandeld om ze uiteindelijk op te laden in de cloud. Colruyt Group werkt hierbij samen met het Vimeo platform. Alles loopt in de cloud maar men houdt vast aan lokale back-ups. “Veiligheid van de data is cruciaal”, verzekert Steels. De video’s zijn trouwens versleuteld en enkel toegankelijk voor wie de relevante access heeft.

“We voorzien een handvol categorieën van bevoegdheden en soorten ruimten of lokalen.” De technici kunnen heel gericht de video’s, die ze voor een specifiek werk nodig hebben, op hun laptops en smartphones streamen. De kwaliteit/datadichtheid van de video is instelbaar, met 4K als summum.

De technische ruimtes werden in een nog hogere resolutie in beeld gebracht. (© Colruyt Group)

BIM en vervolgtrajecten
Drie jaar geleden ging Colruyt Group Technics van start met BIM (Building Information Management). Workshops, infosessies, opleidingen … Vandaag wisselen de verschillende teams informatie uit en werken ze online samen binnen Microsofts SharePoint omgeving “maar daar lopen we tegen de limieten aan.

Er komt een Common Data Environment (CDE), een virtuele plek waar alle informatie rond een project of gebouw (de grafische en niet-grafische data) beheerd en gedeeld wordt voor alle betrokken partijen. Die oplossing zullen we wellicht in een externe cloud vinden”, zegt Steels. Het eindstation: één model dat alle elementen bevat en toegankelijk is voor wie het nodig heeft.

Het doel op middellange termijn is om van het patrimonium digital twins aan te bieden. De hoeveelheid beschikbare data van de gebouwen en de assets zal doorheen de jaren toenemen. Om dat grote aantal bestaande filialen correct te modelleren lopen er verschillende testen. Op dit ogenblik zijn vijf filialen ingescand met een 3D-laser (statisch en mobiel schoudermodel).

Dit resulteert in een ‘ppoint-cloud’. Je kan kiezen om die meteen verder te gebruiken als 3D-fotomateriaal waarin je ook opmetingen kunt doen of tags toevoegen die bijvoorbeeld een technische fiche openen. “Wij zullen de opmeting veeleer gebruiken om 3D/BIM-modellen van de gebouwen op te bouwen. De roadmap naar dit doel is momenteel in uitwerking.”

De nieuwe 360° videobeelden van de Colruyt winkels vullen er de plannen aan, de basisinfo en 3D-modellen. (© Colruyt Group)

Bredere scope
“De scope van al deze innovaties is breder dan louter Colruyt Group Technics”, zegt Steels die op meerdere plaatsen het laaghangend fruit ziet. Toen het idee voor de 360° video voor het eerst opborrelde, passeerde ze bij verschillende directies. “Ook zij vinden, vanuit hun verkoopactiviteiten, een hogere servicekwaliteit in het intelligenter systeem.”

Tegenover al deze inspanningen staat een kostprijs. “Die zit vooral in de tijd die we besteden aan het onderzoek, het opzetten van het platform, het afchecken van de veiligheidsbekommernissen. We zien wel degelijk waar de besparingen zitten. Op een bepaald ogenblik moet je het dan gewoon doen en zien wat de mensen ervan denken.” Het gebruik van de video’s wordt ondertussen op de voet gevolgd.

“We weten wie wat gebruikt.” En dus ook wat en wie niet. “Zo kunnen we intern heel gericht het gebruik van deze nieuwe tool promoten en onze collega’s meetrekken in het verhaal.” Er wordt binnen Technics en bij de Colruyt Laagste Prijzen winkels over gecommuniceerd. Meermaals. Alles vergt herhaling. De testperiode laat ook ruimte aan medewerkers om hun ervaringen ermee bij hun collega’s ‘te verkopen’.

“Bij de introductie van zo’n tool, die ervoor zorgt dat er op een andere manier moet gewerkt worden, moet je vooral zorgen dat je iedereen meehebt. Dat vergt even tijd.” Nu wordt er dus een verdere stap gezet. Steels wijst naar de Divisiemanager Buildings van Colruyt Group Technics die het als volgt verwoordde: “Eerst gebruik je deze beelden en pas als dat niet voldoende is, ga je ter plaatse.”

technics.colruytgroup.com