Wetenschapsbarometer 2022 toont groot vertrouwen in wetenschap

85% van de Vlaamse bevolking erkent het belang van wetenschap en onderzoek, en 75% heeft expliciet vertrouwen in de wetenschap. De bekendheid van STEM neemt snel toe.

Trefwoorden: #onderzoek, #vertrouwen, #wetenschap

Lees verder

Nieuws

( Foto: IWT )

ENGINEERINGNET.BE - De Vlaamse overheid heeft voor het vijfde jaar op rij het draagvlak gemeten voor wetenschap en technologie bij verschillende doelgroepen van de Vlaamse bevolking.

Het onderzoek werd uitgevoerd door iVOX bij 1300 respondenten. Ook 233 werkgevers, 320 leerkrachten, 715 ouders en 440 leerlingen werden bevraagd.

Het hoge vertrouwen en de grote interesse in wetenschap dat sinds 2018 wordt gemeten, is in deze nieuwe Wetenschapsbarometer over de hele lijn bevestigd. In 2021 werd een licht positief effect vastgesteld.

Zo gaf 1 op 5 Vlamingen aan meer vertrouwen te hebben in wetenschap en wetenschappers dan voor de coronacrisis. Deze positieve tendens blijft aangehouden, hetzij iets minder uitgesproken (19%).

64% van de Vlamingen geven aan dat hun algemeen vertrouwen in de wetenschap hetzelfde gebleven is dan voor de crisis. Bijna 2 op 5 van de Vlamingen geeft aan dat ze het belang van wetenschap in onze samenleving nu meer inzien dan voor corona.

Algemeen geeft de Vlaamse bevolking aan duidelijk het belang te erkennen van wetenschap en onderzoek: 85% vindt dit belangrijk. Zelfs als dat geen direct praktisch nut heeft, blijft 74% dit belangrijk vinden.

Er heerst een duidelijk draagvlak voor ondersteuning van wetenschap door overheid in het algemeen (68%). Zelfs als dat geen onmiddellijke voordelen biedt, blijft 60% voorstander, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.

Algemeen geeft de Vlaamse bevolking aan een groot vertrouwen te hebben in wetenschap: slechts 5% zegt geen vertrouwen te hebben, 75% heeft expliciet wel vertrouwen. Anderzijds vertrouwt maar 48% van de Vlamingen dat het klopt wat wetenschappers zeggen.

Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (51%), maar dit is wel gestegen tegenover de jaren daarvoor (45% in 2020, 39% in 2019).  

Op vlak van communicatie en openheid naar de buitenwereld, zien we dat 34% van de Vlamingen wetenschappers goed vinden in communiceren, 3% meer dan in 2021. 29% vindt dat wetenschappers op zichzelf gericht zijn. 28% meent dat ze open naar de buitenwereld ingesteld zijn.

Verder zien we de positieve evolutie van vorige jaren op vlak van de kennis van het begrip STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) doorzetten. Bijna 7 op 10 van de ondervraagde Vlamingen (68%) geeft aan van STEM te hebben gehoord.

Dit is een stijging van 4% tegenover 2021, maar een zeer beduidende stijging ten opzichte van 2018 (55%). Zo’n 1 op 5 Vlamingen zou zich via een opleiding willen verdiepen in STEM.