Ammoniak-kraker voor grootschalige waterstofimporten in haven Rotterdam

Het is technisch en economisch haalbaar is om met een grootschalige kraker ammoniak op veilige wijze om te zetten in 1 miljoen ton waterstof per jaar, aldus een studie van adviesbureau Fluor.

Trefwoorden: #ammoniak, #haven, #kraker, #port, #waterstof

Lees verder

research

( Foto: Port of Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Waterstof en waterstofverbindingen, zoals ammoniak, spelen een sleutelrol in de energietransitie ter vervanging van aardgas, voor duurzaam transport en als grondstof voor de industrie en groene chemie.

Een groot deel van de waterstof voor Noordwest-Europa zal worden geïmporteerd, onder meer in de vorm van ammoniak, dat makkelijker is te verschepen dan waterstof. In de regel kan een miljoen ton groene waterstof ongeveer 10 miljoen ton CO2-reductie opleveren.

In de studie, uitgevoerd in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam en 17 bedrijven uit de regio, is een inventarisatie gemaakt van beschikbare, bewezen technologieën voor het omzetten van ammoniak naar waterstof en een analyse gemaakt van de veiligheid, benodigde ruimte, kosten, logistieke implicaties en verwachte emissies van een grootschalige ammoniak-kraker.

Daarbij is het gebruik van één centrale kraker en opslaglocatie vergeleken met het opzetten van meerdere, gedecentraliseerde krakers of opslagpunten.

De analyse laat zien dat er meerdere bewezen technieken beschikbaar zijn die grootschalig kunnen worden ingezet. Ook past een ammoniak-kraker binnen de veiligheidscontouren van de haven en beschikt het industriële cluster in Rotterdam over de benodigde ervaring en kennis voor de veilige opslag en transport van ammoniak.

Adviesbureau Fluor verwacht dat een centrale grootschalige kraker in lagere kosten resulteert dan een decentrale aanpak, met name dankzij schaalvoordelen en efficiëntere opslag en transport van de waterstof.

Een ammoniak-kraker stoot geen broeikasgassen uit en slechts minimale hoeveelheden stikstofoxiden. De inzet van waterstof in industrie en transport resulteert netto in grote reducties in emissies van CO2 en stikstofoxiden.

De industrie in Rotterdam beschikt over lange ervaring met de veilige opslag en doorvoer van ammoniak, dat onder meer als grondstof wordt gebruikt voor kunstmest. In de toekomst zal ammoniak naar verwachting ook een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van sectoren als chemie en scheepvaart.

De deelnemers zijn op basis van de studie in gesprek over eventuele vervolgstappen en projecten.