Aanpak van Dunkelflaute om opwekking hernieuwbare energie veilig te stellen

Dunkelflaute omvat de periodes dat er weinig zonlicht is én weinig wind, waardoor zonnepanelen en windturbines niet genoeg stroom kunnen opwekken om het energiesysteem te bevoorraden.

Trefwoorden: #elektriciteit, #VITO, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE -Op 3 mei organiseerde VITO/EnergyVille in samenwerking met het KMI een webinar over dunkelflaute, als onderdeel van de afronding van het EPOC-project.

Om een eigen definitie van dunkelflaute te formuleren, onderzocht het KMI hoe dunkelflautestatistieken afhangen van hun identificatiegrens aan de hand van een algemene aanpak.

Ook werd gekeken naar de optimale PV/wind-mix in relatie tot de ernst en duur van dunkelflaute in en rond België. Ten slotte werd het effect van klimaatverandering op dunkelflaute onderzocht.

Volgens het KMI komt ruim 70% van dunkelflautes doorgaans voor in het winterseizoen. Het onderzoek laat zien dat de meeste buurlanden op hetzelfde moment als België met een dunkelflaute te maken hebben. Hierdoor ligt het niet voor de hand dat zij elektra aan België kunnen leveren in zo'n periode.

Wat het toekomstige klimaateffect betreft, werd de toegenomen intensiteit van dunkelflaute vooral geweten aan de verwachte afname van de windproductie in bepaalde periodes. In de nabije toekomst (2021-2050) kan een toename van dunkelflaute met 3% worden verwacht, en in de verre toekomst (2051-2080) met 10%.

VITO/EnergyVille onderzocht hoe een dunkelflaute in het Belgische energiesysteem is op te vangen. Er zijn verschillende modellen beschikbaar voor de planning van energiesystemen, zoals TIMES, MESSAGE en OSeMOSYS. In het EPOC-project werd een TIMES-model ontwikkeld met drie regio’s voor België: Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

Bij beperkte beschikbaarheid van zon en wind blijkt waterstof de meest interessante oplossing is om een dunkelflaute te overbruggen. In dit scenario is er sprake van 8,75 GW H2-capaciteit en 42 TWh H2-capaciteit in 2050.

Ook elektra uit biomassa kan bijdragen tot het overbruggen van een dunkelflaute. In het Dunkelflaute-scenario bedraagt de op biomassa gebaseerde capaciteit 2,3 GW.

Nucleaire SMR-technologie kan ook bijdragen tot overbruggen van een dunkelflaute, maar die technologie werd in deze studie niet gemodelleerd. De resultaten van het SMR-scenario zijn wel gepubliceerd in eerdere studies.

Volgende stappen voor het onderzoek zijn onder meer het uitbreiden van de energiesysteemplanning met betrekking tot een dunkelflaute op een bredere ruimtelijke schaal.

Dit webinar maakt deel uit van de reeks webinars die EnergyVille organiseert ter afsluiting van het EPOC-project. Binnen het EPOC-project hebben 13 onderzoeksinstellingen in België de afgelopen 4 jaar gewerkt aan energiesysteemmodellen met betrekking tot de continuïteit van de stroomvoorziening.