Bouw duurzaam service center voor offshore activiteiten in Haven Oostende

Elia en Haven Oostende hebben een concessieovereenkomst getekend voor de bouw van een offshore service center met onder meer een controlekamer die Elia’s offshore activiteiten monitort.

Trefwoorden: #duurzaam, #Elia, #offshore, #Oostende, #service

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - De Noordzee wordt de elektriciteitscentrale van de toekomst. De Europese Commissie, de ministers van Energie en de staats- en regeringsleiders van negen Europese landen hebben die gezamenlijke ambitie onlangs nog versterkt tijdens de North Sea Summit in Oostende.

Het opschalen van hernieuwbare energiebronnen en een doorgedreven elektrificatie van de energie-intensieve industrie, zorgen voor urgenties die snel bijkomende netinvesteringen vragen. Door tijdig voldoende transmissiecapaciteit te voorzien, wordt het energiesysteem onafhankelijker, weerbaarder en duurzamer.

België heeft momenteel een totale offshore windcapaciteit van 2,3 GW, afkomstig uit negen windparken, die tegen 2030 opgetrokken wordt naar 6 GW dankzij de ontwikkeling van een tweede offshore windzone, de Prinses Elisabeth zone. Daarnaast plant België bijkomende onderzeese interconnectoren om grote hoeveelheden wind uit andere zeegebieden aan land te brengen.

Om die doelstellingen waar te maken, bouwt Elia in het komende decennium veel infrastructuur op zee, zoals het kunstmatige Prinses Elisabeth eiland en onderzeese interconnectoren met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Om die infrastructuur te bouwen en te onderhouden is een uitvalsbasis aan land nodig.

Elia kiest voor Haven Oostende die een belangrijke hub is voor offshore wind. De Belgische windparken, offshore leveranciers en vele maritieme autoriteiten en administraties hebben er kantoren. Ook veel R&D- bedrijven in offshore hebben hun thuisbasis in Oostende. Elia huurt momenteel een gebouw in de haven, maar met het oog op de geplande uitbreiding is er niet voldoende ruimte.

De tender voor het ontwerp van het gebouw is net gelanceerd. Deelnemende architectenbureaus krijgen de opdracht om een duurzaam gebouw te ontwerpen met internationale uitstraling en diverse functies. Zo krijgt het gebouw op de eerste verdieping een polyvalente ruimte van 500 m2 die dient als offshore expertise- en bezoekerscentrum.

Het toegekende concessiegebied beslaat een oppervlakte van circa 3000 m2 en huisvest diverse activiteiten, zoals een controlekamer die Elia’s offshore activiteiten monitort en een magazijn met werkmateriaal en reserveonderdelen. In de kantoren zullen tot 30 mensen werken waarvan tweederde techniekers zijn die geregeld de zee opgaan voor inspecties en onderhoudswerken.

De site heeft een louter administratieve en operationele functie. Er worden geen hoogspanningsinstallaties of hoogspanningsmasten voorzien. Eind 2025 wordt het gebouw in gebruik genomen.