Eerste state-of-the-art veldlab versnelt ontwikkeling van droogtetolerante gewassen

Als eerste in de wereld opent het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Melle een groot state-of-the-art veldlab waarmee wetenschappers de reactie van planten én hun wortels op droogte kunnen monitoren.

Trefwoorden: #bodem, #droogte, #gewas, #ILVO, #veldlab

Lees verder

research

( Foto: ILVO )

ENGINEERINGNET.BE - Met fenotypering brengen wetenschappers kenmerken van planten in kaart en in verband met hun genetica, teelttechnieken en de omgeving. De mate waarin ze water verdampen (evapotranspiratie) zegt bijvoorbeeld iets over hoe goed ze blijven groeien tijdens periodes van droogte.

Onder andere dankzij de introductie van drones, sensortechnologie en beeldanalyse heeft deze wetenschap de laatste jaren een sterke vooruitgang gekend. Met wat ze ‘high-throughput veld fenotypering’ noemen, kunnen wetenschappers op heel korte tijd heel veel nuttige data verzamelen over individuele planten in een realistische productieomgeving, nl. op het veld.

Door de introductie van HYDRAS (HYdrology, Drones and RAinout Shelters) schakelt ILVO nog een versnelling hoger. De nieuwste drone- en sensortechnologie wordt er gecombineerd met een ‘ERT-systeem’, een netwerk van elektroden op en onder de grond die de elektrische geleidbaarheid in de wortelzone tot 2 meter diep in kaart brengt.

Dat levert een 2D bodemweerstandsprofiel op, wat omgezet kan worden naar informatie over de verspreiding van bodemvocht en de opname ervan door de plantenwortels. Een belangrijke stap voor het klimaatonderzoek, want tot nu waren deze ondergrondse processen nog grotendeels een ‘black box’.

Het groeiseizoen van 2023, met soja als testgewas, wordt gebruikt om het ERT systeem zelf goed te leren kennen. Wat pikken de elektroden op en wat kan daaruit afgeleid worden? Het moet een proof of concept opleveren dat nog dit jaar in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd wordt. 

Vanaf volgend jaar zijn de HYDRAS open access voor andere kennisinstellingen en bedrijven. Samen met de 3 oudere droogtekappen die ILVO in 2016 Installeerde, heeft het instituut dan meer dan 1 hectare aan proefvelden beschikbaar voor high-throughput fenotypering in een voor droogte gecontroleerde omgeving.

In het nieuwe gedeelte, goed voor in totaal 8.100m² en 6 mobiele kappen, zijn ook ondergrondse metingen van bodemvocht mogelijk.