Europees project zoekt duurzame en ecologische alternatieven voor beton

VUB-onderzoeksgroepen gaan samen in het Europees onderzoeksproject Reconstruct bekijken hoe we anders kunnen gaan bouwen met beton. De gangbare betonbouw-praktijk kost heel veel energie, veel grondstoffen en heeft dus een aanzienlijke ecologische kost.

Trefwoorden: #beton, #Europees, #hergebruik, #onderzoek, #VUB

Lees verder

research

( Foto: rusak - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De onderzoekers willen daarbij werken op de samenstelling van het beton, meer demonteerbare bouwsystemen introduceren en de traceerbaarheid van de materialen verbeteren, door voor elk gebouw een materialenpaspoort op te stellen.

VUB-professor Hubert Rahier: “De twee materialen die het meest bijdragen aan de koolstofvoetafdruk van beton zijn het cement en het wapeningsstaal. Daarvoor gaan we koolstofarme alternatieven testen. Dat kunnen recyclageproducten uit afbraak van betonnen constructies zijn of ander gerecycleerd materiaal in combinatie met textielwapening. Daarmee hopen we op termijn beide basiselementen van beton te kunnen vervangen.”

Om het cement uit het productieproces te halen, ontwikkelt het VUB-team een innovatief beton op basis van alkali-geactiveerd cement, waarin gemalen gegranuleerde hoogoven- en voorbehandelde biomassa-assen zijn verwerkt.

Met dat materiaal kan 80% van de koolstof-uitstoot bespaart worden in vergelijking met gewoon cement. En de productie ervan draagt bovendien bij tot de circulaire economie, omdat het grote hoeveelheden industriële bijproducten bevat.

De VUB werkt ook samen met lokale bouwpartners om een lichtgewicht en modulair vloersysteem te ontwikkelen waarbij niet alleen gerecycleerd beton, maar ook textielmaterialen gebruikt worden, zoals glasvezel, om de stalen wapeningsstaven te vervangen.

De Reconstruct-partners willen ook een verschuiving naar meer droogbouw en modulariteit in het ontwerp van betonconstructies. Door te werken met gestandaardiseerde prefabelementen en ze droog te verbinden, kan je het gebouw bij afbraak ook weer helemaal uit elkaar halen.

Het project wordt gedragen door zestien Europese partners en wordt gefinancierd binnen Horizon Europe.