Ambitieuze samenwerking rond groene waterstof opgestart

Tijdens de Belgische economische missie in Australië ondertekende Bart Vermang, professor in zonneceltechnologie aan UHasselt en imec, partners binnen EnergyVille, een samenwerkings­overeenkomst met de Australische University of New South Wales (UNSW).

Trefwoorden: #CO2, #elektriciteit, #groen, #uitstoot, #waterstof, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: UHasselt )

ENGINEERINGNET.BE - De instellingen zullen de volgende jaren intensief samenwerken rond de productie van groene waterstof aan de hand van zonne-energie en rond het opvangen en hergebruiken van CO2-uitstoot in de industrie.

Vermang: “Groene waterstof is cruciaal als we de energietransitie naar duurzame hernieuwbare energie willen doen slagen. Het huidige elektriciteitsaanbod volstaat namelijk niet in industrietakken waar heel veel energie nodig is, zoals de chemische sector.”

Al jarenlang wordt er daarom door de onderzoekssamenwerking EnergyVille ingezet op de productie van groene waterstof door gebruik te maken van zonne-energie. Hierbij gebruiken ze zonnecellen om water te splitsen tot waterstof als energiedrager.

Met die energie kan de industrie aan de slag en veel meer processen uitvoeren dan er met elektriciteit mogelijk is. Er is al heel wat vooruitgang geboekt in de productie en opslag van groene waterstof, maar er is nog ontzettend veel werk om het op een grootschalige manier te kunnen gaan gebruiken.

De onderzoeksgroep van professor Vermang ondertekent hiervoor nu een samenwerkingsovereenkomst met de Australische universiteit UNSW. Deze universiteit is wereldwijd gekend voor onderzoek naar hernieuwbare energie en vooral op vlak van zonne-energie.

Dit jaar kregen ze voor meer dan 29 miljoen euro onderzoeksbudget van de Australische Overheid voor projecten rond hernieuwbare energie en zeer recent ontvingen ze ook de prestigieuze Queen Elizabeth Prize for Engineering.

Naast groene waterstof zullen de onderzoeksgroepen ook inzetten op het opvangen van CO2-uitstoot in de industrie, om deze via waterstof om te zetten naar andere brandstoffen zoals methanol of ammoniak, die dan weer ter plekke kan hergebruikt worden in de industrie.

Tegelijkertijd is er binnen de overeenkomst ook een rol weggelegd voor onderwijs, waarbij er uitwisselingen zullen zijn van studenten, PhD-onderzoekers en docenten tussen UHasselt en UNSW.