Versnelling energietransitie op Noordzee

Vlaanderen en Nederland combineren hun expertise in het project Offshore For Sure om vijf veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten.

Trefwoorden: #energie, #Interreg, #project, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Interreg Vlaanderen-Nederland )

ENGINEERINGNET.BE - Deze demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologieontwikkelaars met een track-record en een duidelijk plan voor uitrol:

  • Golfenergie van Dutch Wave Power.
  • Getijdenenergie van Water2Energy.
  • Offshore solar van Oceans of Energy.
  • Simulering van energieopslag van FLASC.
  • Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo.

Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologieontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Rijkswaterstaat, Parkwind, UGent, HOWEST, Deftiq en de Zeeuwse Milieufederatie.

Activiteiten in het project hebben sterke banden met de regio's waar ze worden uitgevoerd, en hebben lokale en internationale impact. Er worden diensten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, om de opgedane ervaring maximaal te benutten en internationaal toe te passen.

Aangezien een groot deel van de ontwikkelingen zich op zee afspeelt en daarmee buiten het zicht van bewoners en hun leefomgeving valt, worden belanghebbenden bij de projecten betrokken en kennis gedeeld, om zo het draagvlak en bewustzijn te vergroten. De projectpartners werken nauw samen met natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en vergelijkbare projecten.

Offshore For Sure ontwikkelt leertrajecten aan de hand van de kennis die wordt opgedaan tijdens de uitvoering van het project. Verder wordt studentenuitwisseling bevorderd en komt er een samenwerking tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland.

De projectpartners werken ook aan certificeringsdiensten voor de testen in laboratoria en op open zee om de efficiëntie en robuustheid van de ontwikkelde systemen te waarborgen.

De opbrengst van deze energietransitie op zee wordt getoetst door drie type eindgebruikers: overheden, projectontwikkelaars en burgercoöperaties. Door hun goedkeuring van de bedrijfscases worden er verdere investeringen aangetrokken voor technologie en projecten. Dit moet leiden tot financierbare projecten voor de toekomst, die bijdragen aan economische groei in de regio en zorgen voor nieuwe banen in de blauwe economie.

De projectpartners investeren hiertoe ruim 10 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Deze investering wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland en cofinanciers.