13 partners brengen verwerking van lignine op industriële schaal

Hierdoor wordt de productie van platformchemicaliën op basis van lignine kosteneffectief en duurzaam. Het project COUNTLESS zal een technisch-economische demonstratie opleveren van het eerste continue katalytische hydrogenolyseproces op demoschaal.

Trefwoorden: #biogebaseerd, #duurzaam, #hout, #lignine, #project, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - De ambitieuze duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen van Europa kunnen alleen worden bereikt door een overgang van fossiele naar biogebaseerde chemische bouwstenen.

COUNTLESS (Cost-effective production of lignin platform chemicals extending the biobased chemicals portfolio) gebruikt lignine als een biogebaseerde grondstof ter vervanging van niet-hernieuwbare stoffen met een hoge impact die worden gebruikt in verschillende sectoren, zoals bouwmaterialen, cosmetica en de chemische industrie.

Dit project zal een duurzaam proces opleveren van lignine tot platformchemicaliën, dat getest zal worden in industriële omstandigheden. Het is belangrijk om de volledige duurzaamheid van de biogebaseerde eindproducten te garanderen, beginnend bij de ligninevoorziening, via de verwerking van platformchemicaliën, tot hun opname in de voorziene toepassingen.

Lignine is een overvloedig aanwezig natuurlijk polymeer in houtachtige biomassa. Hoewel lignine een aanzienlijk potentieel heeft als uitgangsmateriaal wordt momenteel slechts 1-2% van de jaarlijkse lignineproductie chemisch omgezet en gebruikt als materiaal.

Lignine is een complexe, heterogene en weerbarstige molecule, wat de volledige exploitatie van geïsoleerde ligninefracties belemmert.

Om deze uitdaging aan te gaan richt het project zich op een efficiënt lignine depolymerisatieproces om het complexe polymeer op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare moleculen met een betere oplosbaarheid en reactiviteit.

Op deze manier ontsluit het project het volledige potentieel van lignine als bron van monomere en oligomere platformchemicaliën, die kunnen worden gebruikt als bouwstenen in letterlijk talloze toepassingen voor verschillende marktgebieden.

Door lignine om te zetten in een duidelijk, herhaalbaar en gedefinieerd proces, zullen op lignine gebaseerde materialen beter, goedkoper en meer gediversifieerd worden.

Om dit eerste katalytische hydrogenolyseproces op industrieel relevante schaal in continue modus te demonstreren, zal de unieke LignoValue Pilot-infrastructuur van VITO worden gebruikt.

De projectpartners zullen de platformchemicaliën op basis van lignine verwerken en hun toepasbaarheid en kostenefficiëntie demonstreren. De eindgebruiksscenario's worden getest door de industrieleiders Braskem, Soprema, Kastamonu en Daren Labs, waarbij Bloom Biorenewables en Fibenol de lignine zullen leveren.