'End of Waste'-certificaat voor Envisan

Deze erkenning komt er voor de fysicochemische wasinstallatie voor vervuilde gronden op de site van Envisan, milieudochter van Jan De Nul Group, in de haven van Luik. De installatie is een voorbeeld van hun motto: ‘Circular solutions for a better planet’.

Trefwoorden: #certificaat, #circulair, #Envisan, #grond, #wassen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Envisan )

ENGINEERINGNET.BE - Sinds 2021 exploiteert Envisan in de haven van Luik een installatie voor het wassen van vervuilde gronden.

Het resultaat is gewassen zand en grind dat aan de lokale bouwmarkt wordt aangeboden. Een mooi voorbeeld van circulariteit die ervoor zorgt dat de bouwstoffenmarkt kan besparen op niet-hernieuwbare hulpbronnen. Deze installatie was bovendien de eerste in haar soort voor de Waalse markt.

De fysicochemische installatie heeft een capaciteit om van 1.000 ton zwaar vervuilde grond gemiddeld 800 ton gewassen zand en grind te produceren in twee dagen tijd.

Enerzijds kan de bouwstoffenmarkt zo op niet-hernieuwbare grondstoffen uit steengroeven besparen. Anderzijds krijgen verontreinigde sites de kans op herontwikkeling.

De verontreinigde gronden komen op Île Monsin aan via schip of vrachtwagen. Het gebruik van de spoorweg voor aan- en afvoer wordt momenteel bestudeerd.

Over water gaan de gewassen gronden naar locaties die verder weg liggen of die een grote behoefte hebben aan gewassen zand en grind. Zo wordt de CO2 footprint tijdens het transport beperkt.