Callens presenteert haalbare duurzaamheidstechnieken

Tijdens het eerste EcologiCal-event verzamelden geïnteresseerden om te horen welke technieken uitstekende resultaten halen, hoe steeds in te spelen op de best beschikbare en betaalbare energieën en hoe richting geven aan een soms onzekere energietoekomst.

Trefwoorden: #Callens, #CO2, #energie, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Callens )

ENGINEERINGNET.BE - De weg ernaartoe is hobbelig zonder de juiste partner, maar de duurzaamheidsdoelstellingen staan vast: tegen 2030 moeten we 50% minder uitstoten dan in 2020 en tegen 2050 wil de EU klimaatneutraliteit bereiken. 

Onder de noemer EcologiCal helpt de Callens-groep industriële spelers hun CO2-uitstoot, al dan niet gefaseerd, naar beneden te halen tegen de naderende deadlines.

Windy Moerman, CEO Callens: “Deze transitie komt men geslaagd door met investeringen door de tijd heen die ruimte laten om flexibel in te spelen op energiebronnen én nieuwe technologieën die uw uitstoot verder verlagen.”

Alles begint bij de juiste strategie, bepaald in een CO2-roadmap. In combinatie met de energieladder van het bedrijf is het de perfecte basis om beslissingen mee te nemen want u houdt rekening met lopende energiecontracten, zelf opgewekte energie, voordelige energie van naburige bedrijven, het vermogen dat men vandaag en mogelijks in de toekomst wil, de best beschikbare technieken vandaag en die in ontwikkeling en de uitfasering van emissierechten tegen 2034.

Kris Stappers, Sales Director bij Callens en Optimum by Callens: “Een ‘one-size-fits-all’-oplossing bestaat niet. Ieders unieke CO2-roadmap en antwoorden op de energieladder zijn daar het bewijs van. We spelen in op de algemene energiestrategie die klanten kiezen of we helpen hen er richting aan geven.”

Meer informatie op www.callens.eu/nl/ecological