Open toegang tot onderzoekslabs en data over ondergrond

Het onderzoeksproject EPOS-eNLarge van de Nederlandse UUtrecht, TU Delft, het KNMI en TNO stelt wetenschappelijke laboratoria en grootschalige geofysische faciliteiten over de Nederlandse ondergrond open voor derden.

Trefwoorden: #data, #gegevens, #lab, #ondergrond, #onderzoek, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - TNO )

Het beleid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, leunt steeds meer op activiteiten onder het aardoppervlak. Bijvoorbeeld door het winnen van aardwarmte en de opslag van CO2.

Grootschalige invoering is echter problematisch omdat nog niet volledig bekend is hoe de ondergrond op deze activiteiten zal reageren. Het project EPOS-eNLarge wil hiervoor een oplossing bieden door de ontbrekende kennis over natuurlijke en menselijke invloeden op de ondergrond te vergaren.

Het project omvat geavanceerde faciliteiten, waaronder een Earth Simulation Lab, een geothermische bron en een aardbevingsdatacentrum. Onderzoekers krijgen ook toegang tot databanken met informatie over de Nederlandse ondergrond.

Door deze voorzieningen open te stellen, wil het consortium internationaal bijdragen aan de kennis over interacties in de ondergrond en de totstandkoming van veilige en duurzame manieren van werken.

Het gaat daarbij om de volgende faciliteiten:

  • Multi-scale Imaging and Tomography van UUtrecht en TU Delft.
  • ESL Tectonic Modelling Lab, ESL High Pressure and Temperature Lab en Porous Media Lab van UUtrecht.
  • Petrophysics Lab van TU Delft.
  • Het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy van TNO en het Kernhuis van TNO Geologische Dienst Nederland.

Het Rijswijk Centre werkt bijvoorbeeld aan betere technologieën voor aardwarmte en de ondergrondse opslag van warmte, waterstof en CO2.

"We kunnen bijvoorbeeld kijken wat er echt in de ondergrond gebeurt als we vloeistof oppompen of injecteren op een ongekende schaal van 1-400 meter", aldus Frank van Bergen, programmamanager bij TNO.

Er zijn faciliteiten beschikbaar om nieuwe boortechnieken, stroming en materialen onder hoge druk en bij hoge temperaturen ‘full scale’ uit te testen en te demonstreren.

Het valideren van modellen op de kilometerschaal die nodig is voor geo-energietoepassingen in de ondergrond is namelijk erg lastig en vereist grootschalige infrastructuur.

De resultaten van deze openstelling kunnen uiteindelijk zorgen voor meer efficiëntie en veiligheid bij geothermie- en andere ondergrondprojecten.