Brussels Industries Synergy verenigt 5 sectorfederaties

De federaties die de sectoren technologie (Agoria), bouw (Embuild), chemie en life sciences (essenscia), human resources (Federgon) en voeding (Fevia) vertegenwoordigen, hebben hun krachten gebundeld voor de ontwikkeling van het Brusselse industriebeleid.

Trefwoorden: #Brussel, #duurzaam, #federatie, #innovatie, #sector, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De vijf industriële sectoren zijn actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en leveren een belangrijke bijdrage aan de Brusselse economie, met 85.000 directe jobs en 200.000 indirecte banen.

Brussel is een toonbeeld van vooruitgang, innovatie en onderzoek op het vlak van wetenschap en industrie. Het is de thuisbasis van de grootste internationale industriële bedrijven, maar ook van een groot aantal O&O-centra, start-ups en KMO’s.

Met het oog op de komende regionale en lokale verkiezingen lanceert Brussels Industries Synergy een memorandum met concrete voorstellen voor het behoud van de vitaliteit van de industriële sectoren.

Het memorandum bevat een vijftigtal actiepunten, onderverdeeld in 5 kerndomeinen: talent, concurrentievermogen, innovatie, mobiliteit en de transitie op het vlak van energie, klimaat en digitalisering.