Oprichting labo voor quantumcomputingtechnologieën

Het Japanse bedrijf Fujitsu en de Nederlandse TU Delft richten het Advanced Computing Lab op met als doel het versnellen van onderzoek en ontwikkeling van diamant-spin-quantumcomputing.

Trefwoorden: #Fujitsu, #lab, #quantum, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: Fujitsu and Delft University of Technology )

ENGINEERINGNET.BE - Het Advanced Computing Lab wordt opgezet bij het toonaangevende quantumtechnologie-onderzoeksinstituut QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO.

Fujitsu en TU Delft streven naar het realiseren van innovatieve vloeistofsimulatietechnologieën die quantumcomputing toepassen op het gebied van computationele vloeistofdynamicaberekening, waar grootschalige en complexe berekeningen een voortdurende uitdaging vormen.

Tot op heden is er onderzoek uitgevoerd naar quantumcomputers met diamant-spin qubits, met als doel het creëren van een blauwdruk voor toekomstige modulaire quantumcomputers die kunnen opschalen naar meer dan 1.000 qubits.

Om praktische quantumcomputing werkelijkheid te maken, voeren Fujitsu en TU Delft onderzoek uit naar bijbehorende technologielagen, van het apparaat niveau tot controlesystemen, architectuur en algoritmen.

Als gevolg daarvan realiseerden de twee partners de eerste fouttolerante werking van spin qubits in een diamantkwantumprocessor met behulp van de methode van het diamant NV-centrum.

Fujitsu en TU Delft werken verder aan het verbeteren van de prestaties van qubits door het vormen van SnV-centra. Deze krijgen steeds meer aandacht als high-performance diamanten spins, in optische golfgeleiders en door optische koppelingen te bevestigen met behulp van respons op het niveau van enkelvoudige fotonen.

Het Fujitsu Advanced Computing Lab Delft is opgericht voor het verder versterken van hun samenwerkings- en onderzoeksraamwerk, en voor het verbeteren van de ontwikkeling van geavanceerde computertechnologieën op basis van quantumtechnologieën.

In de toekomst willen Fujitsu en TU Delft de nieuwe locatie positioneren als een toonaangevend industrie-academisch onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Japan en Nederland.

Een van de speerpunten is de ontwikkeling van talent dat focust op het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken met behulp van geavanceerde computertechnologieën.