6,9 miljard euro voor derde grote waterstofproject in EU

Het project Hy2Infra is onder meer gericht op de uitrol van 3,2 GW aan elektrolyse-installaties voor de productie van groene waterstof, en de uitrol van 2700 km aan pijpleidingen voor de distributie hiervan.

Trefwoorden: #elektrolyse, #Europa, #project, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE - Ook heeft dit nieuwe EU-project als doel om waterstofopslaginstallaties te ontwikkelen met een capaciteit van tenminste 370 GWh. Verder gaat het om de bouw van terminals en aanverwante haveninfrastructuur voor de afhandeling van 6000 ton vloeibare organische waterstofdragers per jaar.

Zeven EU-landen hebben dit project opgezet: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal en Slowakije. Deze landen stellen tot 6,9 miljard euro aan overheidsfinanciering beschikbaar voor Hy2Infra. Dit genereert naar verwachting nog eens 5,4 miljard euro aan particuliere investeringen.

Hy2Infra omvat 33 projecten en 32 bedrijven die in een of meer EU-landen actief zijn. Deelnemende bedrijven gaan in tal van constellaties nauw samenwerken met elkaar, en met externe partners. Bijvoorbeeld beheerders van transmissiesystemen, potentiële afnemers, universiteiten, onderzoeksorganisaties en leveranciers van onderdelen in Europa.

De deelnemers gaan ook samenwerken op het gebied van interoperabiliteit en gemeenschappelijke normen om te voorkomen dat er barrières ontstaan, en om de marktintegratie te bevorderen.

Ook bevordert het project de geleidelijke opkomst van EU-brede waterstofinfrastructuur vanuit uiteenlopende regionale clusters.

Tussen 2026 en 2028 moeten diverse grootschalige elektrolyse-installaties operationeel worden. Voor de pijpleidingen is dit tussen 2027 en 2029, afhankelijk van het geografische gebied. Alle projecten moeten eind 2029 zijn afgerond.

Alle 33 projecten zijn zeer ambitieus omdat ze gericht zijn op de ontwikkeling van infrastructuur die verder gaat dan wat de markt op dit moment kan bieden. De projecten leggen de eerste bouwstenen voor een geïntegreerd, open waterstofnetwerk in de EU, en kunnen het marktaanbod van hernieuwbare waterstof opstuwen.

Daarmee ontstaan mogelijkheden voor het koolstofvrij maken van economische sectoren die voor de terugdringing van hun koolstofuitstoot afhankelijk zijn van waterstof.
   
De technische kennis en ervaring die tijdens de bouw wordt opgedaan, wordt door deelnemende bedrijven breed gedeeld: in publicaties, tijdens conferenties en in gezamenlijke aanbevelingen voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke regels en technische normen.

Daarmee ontstaan over heel Europa positieve uitstralingseffecten naar bedrijven en EU-landen die geen deel uitmaken van het project.