Ontwikkeling circulaire bouwsector door inzet digital twins

Een Nederlands consortium, met onder meer TU Eindhoven, onderzoekt hoe de bouwsector in de toekomst meer circulair kan worden door beter beheer van afvalstromen. Budget: 1,3 miljoen euro.

Trefwoorden: #afval, #bouw, #circulair, #project

Lees verder

Nieuws

( Foto: ABN-AMRO )

ENGINEERINGNET.BE - “De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik en zo'n 35% van al het afval”, zegt projectcoördinator Pieter Pauwels van TU Eindhoven.

Hoewel de bouwsector verschillende initiatieven heeft gekend om de impact op het klimaat te verminderen en de implementatie van een circulaire economie te stimuleren, zijn verdere veranderingen nodig.

“Om een circulaire bouwsector te bereiken en bouw- en sloopafval te verminderen, is een gigantische netwerkinspanning nodig”, aldus Pauwels.

Het nieuwe UPSCALE-project onderzoekt daarom methoden om een socio-technische paradigmaverschuiving mogelijk te maken. Doel is om circulair bouwen te realiseren via een interdisciplinaire aanpak met drie belangrijke pijlers: gedrag, systeem, en economie.

“We willen het potentieel van de digitalisering van tracking, tracing en linking van bouw- en sloopafval benutten door gebruik te maken van state-of-the-art webgebaseerde technologieën, in combinatie met Business Information Models, Material Passports en Digital Twins”, zegt Pauwels.

“Gedragsonderzoek zal manieren ontdekken om het gebruik van deze nieuwe technologieën te motiveren. We zullen ook kijken naar netwerkgeoriënteerde bedrijfsprocessen en besluitvormingsmodellen met een duidelijke focus op het opschalen van grondstofstromen in toeleveringsnetwerken.”

Het UPSCALE-project bestaat uit verschillende partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven. Drie PhD-onderzoekers worden aangesteld aan TU Eindhoven, TU Delft en UUtrecht.

Ook biedt de Hogeschool Rotterdam ondersteuning bij het op de markt brengen van de onderzoeksresultaten, in samenwerking met SPARK Campus en VONK Rotterdam.

Het project wordt medegefinancierd door ABN-AMRO, Huisrijk, Volker Wessels, Witteveen+Bos, ADEX Group, BIM-Connected, InnoTractor, Madaster, Martens Ceramics, Gemeente Rotterdam en SPARK Campus.

Pauwels: “Gedurende het vijfjarige project is TU Eindhoven verantwoordelijk voor het onderzoek naar de systeempijler, waaronder nieuwe IT-infrastructuur, en voor de coördinatie van het project. Het UPSCALE-project sluit aan bij al lopende en nieuwe projecten. Het is een waardevolle kans om met een sterk consortium veranderingen in Nederland op het gebied van de circulaire economie mogelijk te maken voor een industrie die dat echt nodig heeft.”

Het project gaat voor de zomer van 2024 van start.