Onderzoek naar pijpleidingennetwerk voor ammoniak vanuit North Sea Port

North Sea Port, Smart Delta Resources, Provincie Zeeland en diverse marktpartijen voeren een haalbaarheidsstudie uit naar een ammoniak-netwerk vanuit deze haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België.

Trefwoorden: #ammoniak, #groen, #haven, #North Sea Port, #pijpleiding

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Groene ammoniak zal een cruciale rol spelen in het versnellen van de energietransitie.

Ammoniak is namelijk een geschikte drager van waterstof en zal gebruikt worden om groene waterstof te importeren vanuit diverse landen. Daarnaast zal ammoniak gebruikt worden als duurzame brandstof en grondstof.

Een deel van de geïmporteerde ammoniak zal lokaal terug omgezet worden naar waterstof. Een ander deel van de ammoniak zal via pijpleidingnetwerken naar het achterland worden getransporteerd.

Hier spelen ook binnenvaart en spoor potentieel een rol. Gelet op de mogelijke impact op veiligheid en de relatief beperkte capaciteit van deze achterlandverbindingen, wordt de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk onderzocht.

Het onderzoek richt zich daarom op de haalbaarheid van een ammoniaknetwerk vanuit de haven en omvat een marktverkenning, veiligheidskaders, ruimtelijke impact en tracéverkenningen.

Dit onderzoek biedt inzicht in de zorgvuldige ontwikkeling van ammoniaktransport met verschillende modaliteiten. Het draagt zo bij aan het beleids- en veiligheidskader voor waterstofdragers dat momenteel in ontwikkeling is.

Doel is om het onderzoek voor de zomer van 2024 gereed te hebben. Diverse onderzoekspartijen zijn uitgenodigd om deel te nemen.

In Smart Delta Resources hebben energie- en grondstofintensieve bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio de krachten gebundeld binnen een grensoverschrijdende samenwerking van industrie, haven, kennisinstellingen en overheden.

De industrieën in de regio zijn divers en behoren tot de innovatieve wereldtop. Dit krachtige cluster is sterk verbonden met het havengebied van North Sea Port en geldt, met een gezamenlijke toegevoegde waarde van 12,7 miljard euro en 106.000 arbeidsplaatsen als belangrijke economische motor voor de regio.

De samenwerking en bijhorende activiteiten leveren daarnaast een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve, klimaatneutrale en circulaire industrie in de regio in 2050.