• 07/10/2013

Vlaamse wetenschappers niet akkoord met VS-patent 'designer babies'

Gentse en Leuvense bioethici vrezen dat Amerikaans patent voor methode om 'designer babies' te ontwikkelen onderzoek op het vlak van menselijke genetica schade toebrengt.

Trefwoorden: #23andme, #designer babies, #designer baby, #genetica, #genetisch, #nature, #patent office, #science, #sigrigd sterckx, #wetenschap

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - Bio-ethici van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven becommentarieerden in een stuk in 'Genetics in Medicine' (Nature) het patent dat het Amerikaanse bedrijf 23andMe onlangs toegewezen kreeg voor een methode om zogenaamde 'designer babies' te ontwikkelen.

Het bedrijf wil toekomstige ouders de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld de kleur van de ogen, de huidskleur en persoonlijkheidskenmerken van hun kind te kiezen. 23andMe kreeg op 24 september het controversiële patent goedgekeurd door het United States Patent Office .

Het opiniestuk gaf aanleiding tot een kleine mediastorm in onder meer Science, The Wall Street Journal, Time magazine, The Independent, MIT Technology Review...

Voor de goede orde: het gaat niet om genetische manipulatie, maar om software die de 'genotypische' gegevens van de biologische moeder en vader automatisch vergelijkt.

Dat kan uiteraard niet garanderen dat het kind de gewenste eigenschappen effectief heeft, maar het vergroot de waarschijnlijkheid dat de 'gewenste kenmerken' - zoals het bedrijf ze noemt - zullen aanwezig zijn.

Bovendien kunnen aanstaande ouders kiezen uit zowel ziektegerelateerde kenmerken als niet ziektegerelateerde kenmerken (zoals kleur van de ogen, persoonlijkheidskenmerken, sportieve aanleg,…).

Prof. Sigrid Sterckx van de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent en haar co-auteurs - een patentadvocaat, een geneticus en een bio-ethicus - stellen in hun commentaar dat ook de methode van 23andMe wel degelijk grote implicaties heeft.

Ze vrezen dat het patent het publieke vertrouwen, dat cruciaal is om het succes van het voortbestaan van onderzoek op het vlak van menselijke genetica te blijven garanderen, zal schaden.

'Blijkbaar heeft de Patent Office Examiner zich op geen enkel moment afgevraagd of het wel gepast is om voor zaken zoals deze methode voor het bekomen van designer babies, die ethisch gezien zeer controversieel zijn, patenten te verlenen', is de teneur van hun commentaar.


(Bert Belmans)