Testlocatie voor zuiveren afvalwater ziekenhuis

Meer onderzoek is nodig naar zuiveren van ziekenhuisafvalwater zodat er geen medicijnresten en bacteriën, die tegen antibiotica resistent zijn, zo in het milieu terecht komen.

Trefwoorden: #antibiotica, #Antonius Ziekenhuis Sneek, #bacteriën, #medicijnresten, #Testlocatie, #ziekenhuis, #zuiveren afvalwater

Lees verder

Nieuws

( Foto: Antonius Ziekenhuis Sneek )

ENGINEERINGNET.NL - Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu opende onlangs een demosite bij het Antonius Ziekenhuis Sneek, een gezamenlijk initiatief van Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, Wetsus, Antonius Zorggroep en DeSaH bv.

Op de Demosite is plaats voor bedrijven die innovatieve technologieën willen testen en verder ontwikkelen. De verwachting is dat dit najaar vijf bedrijven actief zijn op de Demosite. Technieken die het lab ontgroeid zijn, kunnen hier hun eerste stap naar opschaling maken en tegelijk aan toekomstige klanten worden getoond.

Het gaat hierbij om onder meer het Amsterdamse Pharmafilter, het Amerikaanse HAPSS en de Wetsus-spinoffs Water Waves en Pure Green. Zo doodt het zuiveringssysteem van HAPSS bacteriën door de druk en temperatuur in het water te verhogen.

Water Waves gebruikt radiogolven en uv-licht voor het reinigen en steriliseren van water. Pure Green heeft een energie-efficiënt systeem op basis van ozon ontwikkeld.

Op de afdeling waar kankerpatiënten worden behandeld met chemotherapie, wordt urine via scheidingstoiletten apart naar de demosite afgevoerd. Van twee andere afdelingen gaat het toiletwater naar de demosite en de derde stroom waar onderzoek naar wordt gedaan is het algemene afvalwater van het ziekenhuis.

Het is heel belangrijk om te voorkomen dat medicijnresten en bacteriën, die tegen antibiotica resistent zijn, in het milieu terechtkomen omdat bijvoorbeeld resistentie kan worden overgedragen op andere bacteriën.

Het project blijft minstens vijf jaar bestaan, waarbij de onderzoekstijd per bedrijf varieert van enkele maanden tot een jaar.