Vernieuwde gasnorm: goede zaak voor installateurs

Op 29 september werd het addendum van de gasnorm NBN D 51-003 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Carl Verlinden van leverancier Viega zet de voornaamste veranderingen op een rij.

Trefwoorden: #gasbuis, #gaskoppeling, #installateur, #norm, #normering, #techniek, #viega

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.BE - De norm NBN D 51-003 bepaalt de regels omtrent de ‘binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen’. Aan zo’n publicatie in het Staatsblad gaat een heel traject vooraf, waarbij je als producent de kans krijgt tegenvoorstellen te doen bij de commissie. Bij Viega doen we dat niet alleen vanuit ons kwaliteitsstreven, maar ook vanuit het standpunt van de installateur. Voor de installateurs is deze nieuwe norm alvast een goede zaak, toch zeker wat betreft de perstechniek.

Nu ook inox perskoppelingen voor gas
Gasleidingen kunnen vanaf nu ook in inox vervaardigd worden, en mogen tot 54mm geperst worden.

Grotere koperdiktes
Persen wordt voor koper toegestaan in grotere maten, tot 54mm in plaats van 28mm tot nu toe. Vroeger moest dat allemaal gesoldeerd worden. Let wel: zowel voor hardsolderen als persen moeten de koperen buizen van 35 en 42mm een dikte van 1,2mm en de koperen buizen van 54mm moeten een dikte van 1,5 mm hebben.

Geperste gasleidingen inmetselen mag vanaf nu
Tot nu toe moest je geperste gasleidingen altijd in opbouw plaatsen, en dat kan uiteraard ontsierend werken. Met dat euvel is nu komaf gemaakt. Je mag ze ook ingraven of bovengronds leggen buiten het gebouw.

De ingewerkte koperen leidingen moeten nog steeds in de vloer beschermd worden tegen beschadiging en toevallige doorboringen, en dit door middel van een stalen bescherming van minstens 2mm dikte, inox perskoppelingen en leidingen hoeven niet beschermd te worden.

Koperen en roestvrijstalen leidingen met persfittingen kunnen in het zicht geplaatst worden, en mogen bovendien bereikbaar geplaatst worden in verluchte schachten of leidinggoten en in verluchte holle ruimtes.

Bescherming tegen corrosie
In het nieuwe addendum wordt veel dieper ingegaan op de uitwendige bescherming tegen corrosie voor alle soorten leidingen. Dat wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt in een overzichtelijke tabel.

Inox leidingen hoeven bijvoorbeeld geen bijkomende bescherming, tenzij ze in corrosieve milieus geïnstalleerd worden. Een bekleding uit een synthetisch materiaal is dan voldoende. Koperen leidingen echter moeten steeds beschermd worden met verf of een synthetische bekleding, tenzij de opbouw in een niet-corrosief milieu gebeurt.

Dichtheidsproef op 150mbar
De vroegere dichtheidsproef van 100mbar wordt verhoogd naar 150mbar. Daarnaast, aansluitend op het vorige punt, worden er ook eisen gesteld aan de lekdetectievloeistoffen. Ze moeten voldoen aan de EN 14291, en voor inox mag het chloridengehalte niet hoger zijn dan 30mg/l, ook weer om corrosie te vermijden.

Nieuwe sterkteproef bij bepaalde configuraties
Bij installaties die rechtstreeks gevoed worden door een gasdrukregelstation zal een mechanische sterkteproef van 250mbar gedurende 15 minuten moeten uitwijzen of de leiding mechanisch goed verbonden is, zonder risico op lekkages.

Maximale beugelafstand

OVER DE AUTEUR
Carl Verlinden is Area Product Manager Western Europe bij Viega, een producent van installatietechniek.