«In 2017 meer Chinsese robots operationeel dan in Europa»

Tegen 2017 zullen er méér industrierobots operationeel zijn in China dan in Europa en op het Noord-Amerikaanse continent. Dat voorspelt de Internationale Robotfederatie (IFR).

Trefwoorden: #China, #IFR, #industriële robot, #Internationale Robotfederatie, #robot, #voorspelling

Lees verder

Magazine

Download het artikel in

ENGINEERINGNET - De komende twee jaren wil China het aantal robots op zijn nationale bodem niet minder dan verdubbelen, van 200.000 vandaag tot 400.000 in 2017.

Ter vergelijking: tegen die tijd zullen er in Noord-Amerika 300.000 en in de vijf grootste lidstaten van de Europese Unie 340.000 robots opgesteld staan.

Dat voorspelt IFR- de International Robot Federation - in zijn jongste rapport 'World Robot Statistics'.

De organisatie baseert zijn prognose op al gepubliceerde cijfers over de verkoop van industrierobots. Daaruit blijkt dat China - met een aanwas van gemiddeld 36% per jaar tussen 2008 en 2013 - de snelstgroeiende markt voor robotconstructeurs was.

Op wereldschaal schommelde dat cijfer tussen 2013 en 2014 rond 12%.

«En dat is nog maar het begin», stelt de federatie in zijn rapport. «Met 30 industriële robots per 10.000 inwoners ligt de robotdensiteit in China vandaag zéér laag, maar het land is volop bezig een inhaalbeweging te maken».

De grote robotconstructeurs wrijven zich alvast in de handen. Hoe groot de potentiële markt er wel is, blijkt uit de vergelijking met geïndustrialiseerde landen die vandaag over een sterk gerobotiseerd productieapparaat beschikken: de VS telt 150, Duitsland 300 en Japan zelfs 330 robots per 10.000 inwoners.

«De Chinezen zijn nog meer net begonnen hun productieplants te automatiseren», beaamt Per Vegard Nerseth, Managing Director van ABB Robotics. Hoewel de constructeur de eerste buitenlandse onderneming was om robots te fabriceren op Chinese bodem, werd zelfs hij in snelheid gepakt:

«De afgelopen twee tot drie jaar was de groei er zo explosief dat ze onze stoutste verwachtingen overtrof». In 2014 bijvoorbeeld werden er - nog steeds volgens IFR - wereldwijd 179.000 machines verkocht. Daarvan belandde er één op vijf, of 37.000 in China.

De appetijt van de lokale ondernemers om te automatiseren zou onder meer te maken hebben met de combinatie van een groeiende concurrentie in de markt van de lowcost machines en de stijgende kost van de arbeid in China.

Ook de ophefmakende aankondiging van de niet onomstreden smartphonebouwer Foxconn om op termijn 100.000 robots op zijn werkvloer te zullen installeren, mag in dat kader gezien worden.

Intussen heeft ABB het speelveld niet langer voor zich alleen: ook het Duitse Kuka en de Japanse bedrijven Fanuc en Yasakawa (foto) hebben zich in de markt genesteld en produceren lokaal.

Over de hele lijn zijn 4 van de 5 operationele industrierobots er van buitenlandse makelij, voornamelijk geleverd door bedrijven uit Japan, Noord-Amerika en de VS. IRF: «Toch hebben nog meer buitenlandse constructeurs al laten weten in China te zullen gaan investeren en produceren».

De Chinese overheid van zijn kant lijkt vooral de technologische kant van de zaak - onderzoek en ontwikkeling - en het verwerven van kennis te willen stimuleren. Maar ook hier voeren de grote, multinationale constructeurs de boventoon in de partnerships.

Aan productiezijde hebben de zuiver Chinese robotbouwers zich - voorlopig althans - hoofdzakelijk tevreden gesteld met de constructie van machines van gemiddelde kwaliteit en een lage graad van technische sofisticatie.

«Maar zelfs in dat segment is de verkoop sinds 2012 meer dan verdrievoudigd», stelt IFR. Zo steeg volgens statistieken van de China Robot Industry Alliance de eigen productie van Chinese ondernemingen zoals Shanghai Siasun, GSK, Incman, STEP, IS Robotics, STSail en Efort, van 3.000 machines in 2012 tot 9.000 in 2013.

Haast en spoed is overbodig voor deze marktspelers: ze hebben nog een gigantische lokale markt te bedienen vooraleer hun tanden te zetten in de rest van de wereld. Alhoewel...


(foto's: IRF, Yasakawa, Dürr)