Royal HaskoningDHV realiseerde sterk verminderde CO2-uitstoot

Het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft in 2014 zijn totale CO2-voetafdruk met 18% kunnen verminderen.

Trefwoorden: #CO2, #CO2-uitstoot, #duurzaamheid, #ecologie, #ecologische voetafdruk, #energiebesparing, #vermindering

Lees verder

Nieuws

( Foto: Royal HaskoningDHV )

ENGINEERINGNET.NL - De gemiddelde CO2-uitstoot per werknemer was 5% lager dan in 2012. Dit blijkt uit de jaarrapportage CO2-prestatieladder 2014.

Het advies- en ingenieursbureau legde zich in 2012 de doelstelling op om de totale CO2-uitstoot per werknemer met 20%te reduceren over een tijdspanne van vijf jaar.

De CO2-uitstoot gerelateerd aan kantoren nam ten opzichte van 2012 met 67% per werknemer af.

Danny Waterloo, directeur Corporate Group QHSE: "Door verhuizingen naar meer duurzame panden, de aanschaf van bedrijfsfietsen en duurzamer in te kopen, hebben we de totale uitstoot fors kunnen verlagen. Door de samenvoeging van een aantal kantoren in Oost Nederland zal het energieverbruik in 2015 verder dalen".

De uitstoot per werknemer gerelateerd aan mobiliteit nam met 29% toe. Deze stijging is vooral te wijten aan nooodzakelijke zakelijke vliegreizen.

Om de uitstoot van autokilometers te reduceren, werd een nieuwe leaseregeling ingevoerd. Het aantal auto’s met een A-label is met 10% gestegen.

Door meubels te hergebruiken, afval te scheiden bij de catering en minder papier te gebruiken, kon 17% minder CO2 uitgestotenworden.