André Pictoel neemt afscheid van VREG

Op 26 juni neemt gedelegeerd bestuurder André Pictoel afscheid van de VREG, om van zijn pensioen te gaan genieten, na een lange loopbaan in de energiesector.

Trefwoorden: #André Pictoel, #burgerlijk ingenieur elektriciteit, #energiesector, #Interelectra, #KU Leuven, #Limburgse steenkoolmijnen, #netbeheerder, #VREG

Lees verder

personalia

( Foto: Koen Mortelmans )

ENGINEERINGNET.BE - Pictoel bracht zijn hele loopbaan in de energiesector. Daarin begon hij niet eens op de onderste trap van de ladder, maar zelfs nog lager, duizend meter onder de grond.

Toen hij halverwege de jaren zeventig de KU Leuven verliet met het diploma van burgerlijk ingenieur elektriciteit op zak verkeerde Europa volop in de eerste oliecrisis.

Om niet al te afhankelijk te zijn van olieleveranciers uit het Midden-Oosten had de toenmalige Belgische regering het plan opgevat om de voorgenomen sluiting van de Limburgse steenkoolmijnen uit te stellen.

Omdat die sluiting in de lucht hing hadden echter weinig studenten burgerlijk ingenieur voor de optie mijnbouw gekozen. Als 'elektricien' kwam Pictoel dan ook al snel in de productie terecht, nadat hij door de Kempense Steenkoolmijnen was aangenomen.


ACHTERGROND
De Limburgse mijnen waren technisch heel goed uitgerust, maar wegens de lagere loon- en uitbatingskosten van buitenlandse steenkoolmijnen was hun langetermijnperspectief toch beperkt. In 1987 stapte Pictoel over naar de Limburgse zuivere netbeheerder Interelectra.

Met de liberalisering van de energiemarkt in zicht, werd die intercommunale omgebouwd naar een klantgerichte organisatie, die toen al sterke groene ambities koesterde en zich had geëngageerd in de uitbating van de windturbines op de strekdam van Zeebrugge, een van de eerste windprojecten in België.

De VREG is belast met het toezicht op de markt voor elektriciteit en gas in Vlaanderen. Toen de kersverse energiemarktregulator in 2001 een vacature had voor voorzitter was Picotel al 51 jaar.

"Ik besefte dat het nu of nooit was en nam deel aan de selectieprocedures. Ik werd aangenomen, als eerste personeelslid. Daarna was het van nul beginnen. Ik moest zelf alles doen, van software op de pc installeren tot papier kopen. Gelukkig kon ik ook mee de andere medewerkers selecteren, zodat ik me kon omringen met zeer bekwame collega's," zegt hij.

"Vergeet niet dat er niet zoiets bestond als een handleiding 'hoe maak ik een regulator'. We hebben dan ook heel wat contacten gelegd met bestaande buitenlandse voorbeelden en bezochten onder meer het toenmalige DtE in Nederland en Offgem in het Verenigd Koninkrijk. Vooral bij de Britten konden we heel wat inspiratie opsteken."