Maaskant bouwt duurzame schelpdierkotter

Damen Maaskant Shipyards Stellendam bouwt een innovatieve mesheftvisser voor de Nederlandse visserijcoöperatie YE 118 Noordland.

Trefwoorden: #Damen Maaskant Shipyards Stellendam, #Maaskant, #mesheftvisser, #Nederlandse visserijcoöperatie YE 118 Noordland, #scheepswerf

Lees verder

Nieuws

( Foto: Damen Maaskant Shipyards Stellendam )

ENGINEERINGNET.NL - Dit schip is de eerste mesheftvisser die tot 20 meter diep op mesheften vist.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het geavanceerde pompsysteem. De pomp is aangesloten op een 30 m lange zuigbuis, waaraan aan één kant een 1 m brede korf zit bevestigd, die door het schip over de vislocatie wordt gelegd.

Deze vistechniek zorgt ervoor dat de milieuschade, zoals verstoring van de zeebodem en ongewenste bijvangst, zoveel mogelijk wordt beperkt.

De Nederlandse mesheftensector is MSC-gecertificeerd, wat wil zeggen dat er duurzaam wordt gevist, waarbij er niet alleen voor wordt gezorgd dat de visstand van de beviste soorten op peil blijft, maar ook dat er geen schade wordt toegebracht aan het ecosysteem.

Het merendeel van de vangst wordt verkocht in Zuid-Europese landen omdat deze delicatesse in Nederland relatief onbekend is.

Behalve het gespecialiseerde visserijtuig, de generatoren en het voortstuwingssysteem verzorgt de werf ook het timmerwerk, de elektronica en het leidingwerk.

De oplevering is half oktober gepland.