Tihange 3: automatische stop door technisch defect

Het was een technisch defect tijdens een onderhoudsinterventie die de automatische stop van reactor 3 van Tihange veroorzaakte, laat Electrabel weten. Hoe werken zulke controlestaven?

Trefwoorden: #Electrabel, #FANC, #INES, #kerncentrale, #kernenergie, #nucleair, #Tihange

Lees verder

Nieuws

( Foto: Engie )

ENGINEERINGNET.BE - Het valt bijzonder ongelukkig voor exploitant Electrabel. Amper enkele dagen nadat het door de nucleaire controle-instantie FANC stevig op de vingers getikt werd voor het nonchalant omspringen met de procedures in Tihange, moet het in dezelfde centrale een technisch incident melden.

In dit geval werkte een onderhoudsteam aan de elektrische voeding van het stuursysteem voor het neerlaten en ophalen van de controlestaven in en uit het reactorvat.

Om nog onbekende redenen leidde dat tot het falen van de sturing, met als gevolg dat de controlestaven werden neergelaten, en de reactor automatisch werd stilgelegd.

Dit is de normale procedure wanneer er een technisch incident optreedt in het nucleaire of niet nucleaire deel van de installaties. Dit type van automatische stop vormt een veiligheid die overeenkomt met de procedures en de verwachtingen inzake nucleaire veiligheid.

Dit type technische incidenten is niet uitzonderlijk in complexe technische installaties, zoals een kerncentrale er een is. Het feit dat FANC er geen melding van maakt via zijn openbare website, wijst erop dat het niet zwaarwichtig genoeg is om de INES-schaal te halen (of met andere woorden niveau 0 op de INES-schaal krijgt).

INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is, begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

"De heropstart is momenteel voorzien in de nacht van vrijdag 14 augustus op zaterdag 15 augustus 2015", laat Electrabel nog weten.


HOE WERKEN CONTROLESTAVEN?
De regelstaven (controlestaven, redactie) vormen een van de mechanismen om de toestand van een kernreactor te reguleren, en zijn doorgaans ook de belangrijkste schakel bij een snelle uitschakeling van de reactor (een zogeheten noodstop of scram).

Bij de meeste reactortypen hangen de staven in de reactor, en kunnen ze als een fouttolerant (failsafe) veiligheidssysteem werken: ze worden bijvoorbeeld met een elektromagneet op hun plaats gehouden, en bij onvoorzien wegvallen van de stuurstroom vallen ze automatisch in de reactor, waardoor deze subkritisch wordt en de nucleaire kettingreactie stopt.

Geschikte materialen voor regelstaven bevatten elementen die een grote werkzame doorsnede hebben voor de absorptie van neutronen (neutronenvangst) zonder daarbij zelf uiteen te vallen. Veel toegepaste materialen (vaak in legeringen of verbindingen, om geschikte mechanische eigenschappen te verkrijgen) zijn cadmium en borium.


(bron: Wikipedia)