Reactor 3 van Tihange nog tot 28 augustus offline - update

Unit 3 van centrale van Tihange zal niet deze nacht, maar eerste rond 28 augustus herstarten. "We maken van de gelegenheid gebruik om nog andere onderhoudswerken uit te voeren".

Trefwoorden: #Electrabel, #FANC, #INES, #kerncentrale, #kernenergie, #nucleair, #Tihange

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - "Aangezien centrale Tihange 3 na de automatische stop van donderdag 13 augustus stilligt, hebben we beslist om te anticiperen op werken die waren voorzien in oktober 2015. Tussen 13 en 19 oktober was immers al langer een aantal werken gepland", stelt Electrabel in een mededeling.

"Hierdoor zal het mogelijk zijn om in het begin van de herfst het volledige vermogen van Tihange 3 beschikbaar te hebben, dit in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd."

"Rekening houdend met de werken die moeten worden uitgevoerd, schatten we dat de centrale op 28 augustus kan herstarten".

De aanpak van Electrabel snijdt hout. Door alle onderhouds- en herstellingswerken te bundelen, wordt vermeden dat de procedure voor het stilleggen van de reactor op 13 oktober moet herhaald worden. Het is zonder meer tijdefficiënter en kostprijsmatig goedkoper om alle werken in één keer uit te voeren.

Hoe dan ook bestaat de hoofdopdracht er voor Electrabel in de reactor tegen komende winter optimaal functionerend te krijgen, zodat de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt.