Overname centrale Langerlo: ”Deze oude knar is geen overheidssteun waard”

De milieubewegingen reageren bits op aangekondigde plannen voor ombouw van centrale in Langerlo naar houtpellets: "Miljarden subsidie voor nep groene stroom".

Trefwoorden: #bbl, #Bond Beter Leefmilieu, #e.on, #electrabel, #german pellets, #Greenpeace, #langerlo, #WWF

Lees verder

Nieuws

( Foto: German Pellets )

ENGINEERINGNET.BE - Gisteren raakte bekend dat de Duitse fabrikant German Pellets de steenkoolcentrale van E.ON in Langerlo zou overnemen. De overnemer wil de installaties ombouwen naar een biomassacentrale die jaarlijks 1,6 miljoen ton hout in de vorm van pellets zal verbranden.

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF zijn resoluut gekant tegen de plannen. "De pelletgigant verzekert zich zo van 2,2 miljard overheidssteun door middel van groenestroomcertificaten", stelt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.

“In plaats van steun te geven aan deze oude knar, zou onze Vlaamse regering beter de kaart trekken van echt duurzame energie zoals wind en zon”, stelt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Deze energievormen zijn veel goedkoper dan dure biomassacentrales”.

De milieulobby noemt de centrale van Langerlo oud en inefficiënt. “De oude steenkoolcentrale zet maar 40% van de primaire energie die vrijkomt bij de verbranding, om in elektriciteit. De rest gaat verloren in de vorm van warmte, die gewoon de lucht wordt ingeblazen", stelt Olivier Beys van WWF.

"Het gebruik van restwarmte is voor ons een voorwaarde om op een efficiënte en duurzame manier met biomassa om te springen".

Anderzijds vinden de milieuverenigingen de CO2-emissie van biomassacentrales op houtpellets te hoog. "Wat nu bij de verbranding van de biomassa wordt uitgestoten, blijft nog decennialang aanwezig in de atmosfeer".

En tot slot wijzen ze erop dat de grote vraag naar biomassa voor energie-opwekking de druk verhoogt op bossen die sowieso al onder druk staan.

"Steeds vaker past de industrie praktijken toe zoals het kappen van bomen voor biomassa, de wilde kap van door insecten geïnfecteerde bossen en whole tree harvesting, waarbij de volledige boom, inclusief top, takken en bladeren, wordt geoogst“, aldus Rianne Teule van Greenpeace.