Roadmap voor aanleg warmtenetten

Via het samenwerkingsverband Heatroad wil een aantal partners samen de barrières voor de uitbouw van warmtenetwerken in Vlaanderen in kaart brengen.

Trefwoorden: #Belgian Eco Energy, #Cofely, #de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, #Eandis, #Field Fisher Waterhouse, #heatroad, #Milieu- en technologie InnovatiePlatform, #MIP, #Siemens, #Vlaamse Regering, #warmtenet

Lees verder

research

( Foto: Warmtenet Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - Het gaat om Siemens, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (Pom) Vlaams-Brabant, energiebedrijf Belgian Eco Energy, onderhoudsspecialist Cofely, advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse (FFW), de studiebureaus r. boydens en 3E, met medewerking van distributienetbeheerder Eandis.

Tegen einde januari 2016 wil het team een roadmap klaarstomen, om daarmee een 'flow chart' te creëren die gebruikt kan worden bij de uitrol van een warmtenet op een greenfield of brownfield waar de afnemers niet vooraf gekend zijn.

Heatroad moet de uitrol van warmtenetten in Vlaanderen vergemakkelijken, rekening houdend technische, juridische en economische criteria. Dat is erg belangrijk, want de investeringen in de aanleg van een warmtenet betalen zich slechts op lange termijn –tot dertig jaar– terug. Al die tijd moeten er zowel voldoende stabiele leveranciers als stabiele afnemers zijn.

Daarnaast spitst Heatroad zich toe op de herontwikkeling van green- en brownfieldterreinen zonder vooraf gekende afnemers. De flexibele koppeling tussen gecombineerde elektriciteits- en warmteopwekking zal met een geïntegreerd beheersysteem voor de afstemming van productie, distributie en consumptie geoptimaliseerd worden om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.


ACHTERGROND
De Vlaamse overheid ondersteunt Heatroad financieel, via het Mip (Milieu- en technologie InnovatiePlatform)-programma. Het budget van Heatroad bedraagt 311.000 euro, waarvan 150.000 euro Mip-middelen. De middelen van dit platform zijn afkomstig van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), dat ook het gebruik ervan evalueert.

De focus ligt daarbij op drie domeinen: energie, materialen en water en binnen die domeinen telkens op het spaarzaam gebruik van hulpbronnen en grondstoffen, de maximale vermindering van afvalstromen en emissies en de vorming van slimme en geïntegreerde netwerken.

Het onderzoeksluik moet voldoen aan de criteria voor strategisch basisonderzoek en uitgevoerd worden samen met een onderzoek- en ontwikkelingsbedrijfsproject.