Ontwikkeling warmtenet in Turnhoutse wijk Niefhout

Voor de ontwikkeling van dit warmtenet werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen Stad Turnhout, verkavelaar Slim Turnhout, projectontwikkelaar ION, Eandis en Veolia.

Trefwoorden: #Eandis, #energie, #energiebeheer, #ION, #IVEKA, #samenwerking, #Stad Turnhout, #Turnhout, #Veolia, #warmtenet

Lees verder

Nieuws

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Het doel van deze samenwerking is de sterktes van alle partners te bundelen en zo concreet werk te maken van duurzame warmtenetten in de regio.

De technologie van een warmtenet is sterk verwant aan de gasdistributie. IVEKA en Eandis zullen zorgen voor warmtestudies, het ontwerp en begeleiding bij de aanleg van infrastructuur.

Verder zorgen zij ook voor de aansluiting van de warmtebronnen en de aansluiting van verbruikers op het warmtenet. Zij zullen nadien garant staan voor de exploitatie van de installaties.

Op vraag van de stad Turnhout heeft Eandis, samen met alle partijen, een grondige voorbereidende studie gemaakt om van dit project een rendabele businesscase te maken.

De potentiële zones voor afname in Turnhout zijn in kaart gebracht. Door stap voor stap te groeien, wordt werk gemaakt van een succesvol warmtenet, een meer duurzame energievoorziening en een verhoogde energie-efficiëntie in Turnhout.